Et liv i menneskehetens tjeneste

Artikkel

Sigmund Lende er seksjonsoverlege og daglig driftsansvarlig for ortopedisk avdeling ved Sentralsjukehuset i Rogaland. I denne personlige boken har han delt med oss en del svært dramatiske hendelser som han opplevde i løpet av sine fem perioder på totalt 15 år som misjonslege ved sykehus i Sør-Etiopia.

Det dreier seg om et fattig land som i utgangspunktet er hardt rammet av tørke og annen menneskelig elendighet, og som i hele denne perioden opplevde revolusjon og krig på toppen av det hele. Sigmund Lende forteller selvopplevde historier rundt etiopiske enkeltpersoner og enkeltpasienter som gjør et sterkt inntrykk, samtidig som vi tar del i hans undring over hvordan det likevel kunne gå bra til slutt. Lende har en solid gudstro, og finner i den lykkelige utgangen på disse dramatiske hendelsene en god bekreftelse på denne. For de av oss som er mer gjennomsnittlig religiøse, gir historiene en meget god grobunn for ettertanke i vårt hektiske velstandsjag her oppe i det trygge Norge.

Boken er meget fengslende ved at historiene er spennende, samtidig som helheten i fremstillingen gir oss en sterk følelse av varme og engasjement for den fattige befolkningen med dens svært begrensede helsevesen. Boken er også lettlest ved at den har et enkelt og klart språk. Det er vanskelig å legge den fra seg når man først har kommet i gang. Boken er en utmerket gave til slekt og venner. For oss som lever i Norge, på en av verdens grønneste grener, er det sunt en kort stund å føle litt av de store kontrastene som finnes på vår klode.

Olav Asserson

Ortopedisk avdeling

Sentralsjukehuset i Rogaland

Anbefalte artikler