Legefakta

Artikkel

Medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland per 25.6. 2002

Nmf-medlem

Tidl. Nmf-medl. ¹

Totalt

Prosent Nmf-medl.

Univ. i Oslo

873

92

1 129

77

Univ. i Bergen

752

71

908

83

NTNU Trondheim

444

35

572

78

Univ. i Tromsø

392

48

512

77

Norge totalt

2 461

246

3 121

79

Tyskland

242

24

318

76

Ungarn

240

45

485

49

Polen

225

36

357

63

Danmark

83

18

207

40

Irland

73

11

130

56

Australia

33

6

77

43

Storbritannia

42

7

70

60

Sverige

12

22

62

19

Tsjekkia

39

5

62

63

Nederland

30

4

45

67

Malta

7

1

12

58

USA

0

1

6

0

Østerrike

5

1

5

100

Italia

3

0

5

60

Spania

0

1

3

0

Island

0

0

2

0

Belgia

0

0

2

0

Frankrike

0

1

2

0

Sveits

0

0

1

0

Afrika

0

0

1

0

Andre

0

2

29

0

Utlandet totalt

1 034

185

1 880

55

Totalt

3 495

431

5 001

70

1 Utmeldte av Nmf som fortsatt er medisinstudenter.

Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-medlemmer), de medisinske fakultetene (medisinstudenter i Norge per april 2002) og Statens lånekasse for utdanning (endelige tall per 1.6. 2002 for medisinstudenter i utlandet i studieåret 2001–02 med støtte fra Lånekassen).

Se også Internett: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Anbefalte artikler