Helse på tross av kronisk sykdom

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er en så uvanlig bok at jeg aldri har lest maken og den har gjort dypt inntrykk på meg.

  Forfatteren er psykolog, 51 år, og har hatt Parkinsons sykdom i 13 år. Han er preget av sin sykdom, særlig fordi han har ufrivillige bevegelser (dyskinesier) som bivirkning av behandlingen. Jeg har hørt ham fortelle om sykdommen, sine erfaringer og refleksjoner, og boken er en systematisk rapport om dette.

  Alvorlig kronisk sykdom er en krise som ryster hele ens virkelighetsoppfatning, men den gir også nye muligheter i livet. Det er helt avgjørende at man klarer å se det slik og erkjenne både tapene og mulighetene. Klarer den syke det, kan han eller hun mobilisere sine ressurser og lære noe viktig om livet og om seg selv. Derfor er det ingen selvmotsigelse å si at den kronisk syke har helse på tross av, eller kanskje til og med på grunn av, sykdommen. Og derfor har han valgt tittelen: Sundhed sidder mellom ørerne .

  Boken starter med et kapittel om den forandringen sykdommen skaper i livet og om taklingen av denne forandringen. Så følger kapitler om pasientrollen, om depresjon og psykiske problemer, om hverdagslivet og om pårørende. På mange måter er boken en bruksanvisning for kronisk syke. Utgangspunktet er Parkinsons sykdom, men forfatterens erfaringer og refleksjoner er gyldige for de fleste kronisk syke.

  Forfatteren skriver klart, kort og godt. Fremstillingen er usentimental og helt fri for bitterhet og selvmedlidenhet. Det er blitt en både vakker og nyttig tekst, og jeg tror at mange kronisk sykdom og deres pårørende vil ha stor nytte av den.

  Boken er utgitt på eget forlag, og forfatterens adresse er: Gudenåvej 3a, 8600 Silkeborg, Danmark.

  Peter F.Hjort

  Blommenholm

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media