– Stoffmisbrukere må ha særomsorg

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Terskelen inn til fastlegekontorene er ikke lav nok for rusmiddel-misbrukere. De trenger særomsorg.

  Artikkel

  Det mener Göran Sundin, som gjennom arbeidet som lege for Feltpleien i Oslo har gitt nødvendig helsehjelp til rusmiddelmisbrukere i fire år. Problemene står i kø for rusmiddelmisbrukere som oppsøker helsetjenesten.

  – Rusmiddelmisbrukere passer dårlig ved et allmennlegekontor. De har aldri penger. De skremmer andre pasienter på venterommet. De er kravstore. De holder ikke avtaler og når de kommer, trenger de mye tid. Det har ikke legen. De som har kontakt med en fastlege, vil ofte bytte fordi de skammer seg over at de skylder ham penger. Mange har en psykiatrisk lidelse i tillegg. Behandlingen er tidkrevende, og ferdigbehandling og kontroll over tid er vanskelig. En rusmiddelmisbruker er alltid underveis, på jakt etter stoff, sier Sundin.

  Trenger særomsorg

  Trenger særomsorg

  At fastlegene får klarere ansvar og tydeligere rolle i forhold til rusmiddelmisbrukere, vil ikke påvirke rusmiddelmisbrukernes forbruk av helsetjenester i nevneverdig grad, tror Sundin.

  – Denne pasientgruppen trenger lav terskel, man må møte dem på deres egne premisser. De trenger særomsorg som er gratis og helsearbeidere som har tilstrekkelig tid til dem. Det er nesten ikke annet enn prinsippet om likhet som tilsier at rusmiddelmisbrukere skal motta samme tilbud som befolkningen for øvrig. Omfattende sykdomsbilde, til dels svært alvorlige psykiske tilstander og manglende samarbeidsevne tilsier at de må behandles av en tjeneste som er spesialtilpasset deres behov. Det er ikke humant å neglisjere de spesielle behov som denne gruppen har, mener Sundin. – Rusmiddelmisbrukere trenger også egne avdelinger og mottak ved sykehus, blant annet for å beskytte andre pasienter mot smitte. Fylkeslegen i Oslo har nå tatt tak i dette, og det er bra, legger han til.

  Sundin svarer ubetinget ja på spørsmål om rusmiddelmisbrukere får best hjelp av helsepersonell som er spesielt interessert i denne pasientgruppen. – Man må være trygg i rollen som lege hvis man skal jobbe med rusmiddelmisbrukere. Hvis man utstråler usikkerhet, vil de utnytte det til sin fordel. De er eksperter i å manipulere, og det er lett å bli lurt. Men for rusmiddelmisbrukere som har fått plass i legemiddelassistert rehabilitering og har mer stabilitet i livet, er fastlegesystemet bra, mener Göran Sundin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media