Prehospitalt EKG og trombolytisk behandling

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kongsvinger sykehus og ambulansetjenesten i Sør-Hedmark (Kongsvinger, Eidskog, Grue og Odal) har det siste året gjennomført en prøveperiode for å bedre behandlingen til pasienter med hjerteinfarkt. Resultatet er avansert behandling som startes allerede hjemme hos pasienten – av ambulansepersonell. Fra 10.6. 2002 var man i full drift, og flere pasienter har allerede hatt nytte av denne behandlingen.

  I hver ambulanse er det installert utstyr for 325 000 kroner. Pengene er gitt som gave fra blant annet Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke og Lions, som nok en gang har bidratt til at Kongsvinger sykehus kan være i front når det gjelder å ta i bruk nye og bedre behandlingsformer prehospitalt.

  Ambulansepersonell rykker ut til pasienter med brystsmerter og tar et 12-punkts-EKG. Elektrokardiogrammet overføres til Kongsvinger sykehus og tolkes der av vakthavende lege. Dersom pasienten har infarkt, vil man straks starte trombolytisk behandling utført av ambulansepersonell. Deretter fraktes pasienten under nøye overvåking og behandling til sykehuset for videre oppfølging.

  Til sammen 32 ambulansearbeidere har det siste året gjennomgått individuell opplæring i denne behandlingsformen, noe ambulansearbeiderne selv er svært godt fornøyd med.

  Kongsvinger sykehus har fra før godt innarbeidede prosedyrer for behandling av pasienter med brystsmerter og infarkt. Det er utarbeidet prosedyrer for EKG og trombolytisk behandling. Dette innebærer en kompetanseheving og en ny og meningsfylt oppgave. Ambulansearbeiderne er stolte over å få være de første ambulansearbeiderne i Skandinavia som tar i bruk prehospital trombolytisk behandling uten at lege eller spesialsykepleier er til stede hos pasienten.

  Vi håper at flere ambulansetjenester rundt omkring i landet, både de med kort transporttid og de med lengre transporttid til sykehus, ser nytten og nødvendigheten av prehospitalt EKG og trombolytisk behandling. Denne form for behandling vil kunne gi pasienten færre liggedøgn i sykehus, mindre skade på hjertet og – for ikke å forglemme – et lengre liv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media