Røykfritt miljø ved norske sykehus

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Åse Jakobsen, Sykepleierforbundet, Magne Nylenna, Legeforeningen og Bjørg Hageløkken, Norsk Helse- og Sosialforbund er enige om at det nå skal tas et krafttak for å få de ansatte ved landets sykehus røykfrie. Foto L. Kongsvik

18 % av sykehusene har innført røykeforbud i arbeidstiden, 25 % tillater ikke at ansatte røyker i arbeidsklær og ett av ti sykehus har innført røykeforbud for ansatte også ute.

Norsk Kommuneforbund, Norsk Helse- og Sosialforbund, Norsk Sykepleierforbund og Den norske lægeforening er enige om at nå skal det tas et krafttak for å få de ansatte ved landets sykehus røykfrie. – Ansatte ved sykehus har svært god kunnskap om skadene ved røyking. De er rollemodeller for andre. Nettopp derfor er det viktig at det innføres forbud mot røyking i arbeidstiden, slik at ansatte og pasienter kan tilbys helt røykfrie sykehusmiljøer, sier Nylenna.

Organisasjonene vil be arbeidsgiverne om å tilby røykesluttkurs og bistand til ansatte som vil slutte å røyke. I regi av organisasjonene vil det komme plakater på sykehusene om tiltaket og om fordelene ved å arbeide i et røykfritt arbeidsmiljø.

– Det er et tankekors at så få sykehus har innført full røykfrihet. Vi i helsevesenet som daglig ser skadene av tobakksbruk, bør gå foran for å få til røykfrihet. Vi har svært syke pasienter som rett og slett blir dårlige av at det lukter røyk av hud og arbeidstøy, sier nestleder i Sykepleierforbundet, Åse Jakobsen. – Alle i helsevesenet vil ha glede av dette og signaleffekten til resten av arbeidslivet håper jeg vil være stor, sier styremedlem i Helse- og Sosialforbundet Bjørg Hageløkken. – Det vil bety at Norge igjen kommer på offensiven i det forebyggende arbeidet, sier Magne Nylenna.

Røykfritt sykehusmiljø

Undersøkelsen er gjennomført postalt av Norsk Gallup for Sosial- og helsedirektoratet i april 2002. Det ble sendt brev til 94 sykehus, hvorav 79 returnerte dette i utfylt stand. På spørsmålet om det er innført røykfritt miljø ved sykehuset, svarer 10 % at det er tillatt med røyking innendørs, 46 % at det er røykfritt utenfor inngangene og 79 % at det er røykfritt innendørs. Det er 18 % som svarer at det ikke er tillatt å røyke overhodet i arbeidstiden.

Det er bare 9 % av sykehusene som har røykerom for ansatte. Mer enn sju av ti sykehus har ikke røykerom for ansatte. Derimot har nesten halvparten av sykehusene røykerom for pasienter og pårørende.

Det er om lag ett av ti sykehus som har innført restriksjoner på røyking utendørs. Dette forbudet ser ut til å gjelde likt for pasienter, pårørende og ansatte. I tillegg er det spurt særskilt om hvor omfattende røykeforbudet er for ansatte mot å røyke ved inngangene. Her svarer nesten halvparten (48 %) at det er røykeforbud for ansatte ved inngangene. Det er bare ett sykehus som har innført røykeforbud for pasienter ved inngangene. Også på sykehusenes terrasser er det innført restriksjoner. Ett av tre sykehus har forbud mot røyking for alle på terrasser.

Ett av fem sykehus tillater ikke at ansatte røyker i arbeidsklær. Et flertall av sykehusene har imidlertid ikke noe forbud mot at ansatte røyker i arbeidsklær.

På spørsmålet om det selges tobakk på sykehusets område, svarer over halvparten bekreftende. 95 % svarer at det skjer fra kiosk. 42 % av sykehusene selger ikke tobakk.

Tre av fire sykehusledere synes det er svært viktig at sykehusene blir røykfrie, 24 % svarer at det er ganske viktig. – Dette er gode forutsetninger for å nå målet om røykfrie sykehus, sier Magne Nylenna.

Anbefalte artikler