Oversiktlig om akutte magesmerter

Artikkel

Forfatteren Lars-Erik Hansson er kirurg ved Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg og har i mange år interessert seg for og selv forsket på diagnostikk av akutt abdomen. Han ønsker med denne boken å gi kirurger, allmennleger og medisinstudenter nødvendige basiskunnskaper for å kunne diagnostisere årsaker til akutt buksmerte. Behandlingsaspektet blir ikke drøftet like grundig. Til tross for store fremskritt innen for eksempel radiologi det siste tiåret, er det fortsatt en god anamnese og klinisk undersøkelse som er den viktigste basis for diagnostikken.

Boken består av fem deler, hvorav den første omhandler diagnostikk, den andre kliniske bilder og hva man kan tolke ut fra smertelokalisasjon. Del tre tar for seg symptomer og diagnostikk ved alle de vanligste årsakene til akutte magesmerter mens del fire og fem er viet buksmerter i forbindelse med spesielle omstendigheter som for eksempel hos barn, ved graviditet og hos intensivpasienter. Traumer er ikke omtalt.

Læreboken er lettlest og pedagogisk godt lagt opp med korte resymébokser i begynnelsen av hver del. Forfatteren stiller seg flere interessante spørsmål, som for eksempel: Hvorfor stiller vi iblant feil diagnose? Dette er noen av de forhold som utmerker boken fremfor tradisjonelle lærebøker på området. Verdifulle råd om hva man kan gjøre ved usikkerhet vedrørende diagnose kan være til ettertanke for mange. Som den erfarne kliniker Hansson er, benytter han anledningen til å poengtere at anamnesen er den viktigste delen av den kliniske undersøkelsen av pasienten og at det rekvireres altfor mange unødvendige prøver (radiologi og laboratorie) uten mål og mening. All diagnostikk følger norske retningslinjer, hvilket kan gjøre boken noe mer anvendelig enn engelskspråklige lærebøker. Layoutmessig er det en tiltalende bok preget av oversiktlige kapitler, gode illustrasjoner og glatt papirkvalitet i paperbackutgave.

Boken anbefales til alle som ønsker seg en god lærebok i diagnostikk og utredning av pasienter med akutte magesmerter.

Ellen Schlichting

Gastrokirurgisk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler