Forebyggende behandling av diabetes?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Anlegg for å utvikle type 1-diabetes er avhengig av gener knyttet til HLA-komplekset. Autoantistoffer mot øyceller dannes flere år før sykdommen utvikles. Disse kunnskapene gjør det mulig å identifisere høyrisikoindivider for utprøvning av medikamenter som forebygger type 1-diabetes.

Blant 250 000 førstegradsslektninger av barn med diabetes fant forskerne bak en verdensomspennende undersøkelse frem til 339 personer med en beregnet femårs risiko for type 1-diabetes på omkring 50 % (1). Halvparten fikk så insulinbehandling. Etter i gjennomsnitt 3,7 år hadde 69 personer i behandlingsgruppen og 70 i observasjonsgruppen utviklet diabetes. Insulinbehandling verken forsinker eller forebygger utvikling av diabetes.

Ifølge Dag Erik Undlien ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet utvikler omkring 1 % av nordmenn diabetes i løpet av livet. Hos førstegradsslektninger er risikoen 6–10 %.

– Metodene som i dag benyttes for screeningundersøkelser av prekliniske stadier av dia/betesutvikling, er enkle, sier Undlien. – Det vil derfor være nyttig å undersøke et stort antall personer, gitt at man har en effektiv forebyggende behandling å tilby. Så langt mangler en slik behandling. Insulin har sannsynligvis ikke effekt, men alternativer er under utprøvning.

Norske barneavdelinger deltar i en stor europeisk studie der man undersøker hvorvidt høye doser nikotinamid kan forhindre diabetes (2). Resultatene ventes å foreligge i løpet av et år.

Anbefalte artikler