Blyforgiftning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 15/2002 er det to artikler om blyforgiftning, begge forfattet av Tore Amundsen og medarbeidere (1, 2). Blyforgiftning er en alvorlig tilstand – av og til livstruende – som man må kjenne til. Tilstanden er imidlertid trolig så sjelden at man med jevne mellomrom må minne Tidsskriftets lesere om den. Av pietetshensyn kunne det imidlertid ha vært hyggelig om det ble referert til tidligere omtale av blyforgiftning. Således har undertegnede beskrevet tilstanden i Tidsskriftet i 1968 (3). Jeg antar at manglende referanser til dette bare er en liten glipp, muligens fordi det ikke er så lett å få tak i så gamle referanser. Dette altså til underretning for forfatterne og andre som måtte bry seg om det.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media