Akademikerne versus næringslivet?

Jon Henrik Laake Om forfatteren
Artikkel

13.6. 2002 uttalte tidligere president i Legeforeningen, Hans Petter Aarseth, til Dagens Næringsliv at Norge må tåle industriell nedbygging fordi politikerne ønsker å bygge ut offentlig tjenesteyting (1). Det hele handler om lønnsoppgjøret og konsekvensene for kronekurs, rentenivå og arbeidsplasser.

Jeg syntes det var litt trist å lese Aarseths uttalelser. Født og oppvokst som jeg er i en av landets mest industritunge regioner – som også bidrar tungt til landets eksportinntekter – har jeg kanskje andre følelser for den konkurranseutsatte næringens betingelser enn en forhenværende president fra hovedstaden. Etter mange år som Oslo-boer er det i hvert fall mitt inntrykk at østlendinger i liten grad har forståelse for at det å skape verdier er noe annet enn det å forvalte dem.

Aarseths uttalelse får meg til å lure på hva nåværende president og sentralstyre mener om saken. Er det slik at Legeforeningen ser nedbygging av eksportrettet industri som en akseptabel konsekvens av foreningens virksomhet?

Anbefalte artikler