Les mer om ...

Artikkel

Kvinner, østrogen og sykdomsrisiko

Østrogentilskudd, som hormonsubstitusjon eller p-pille, har både effekter og bieffekter, og fordeler og farer må veies opp mot hverandre. Saklig opplysning er bedre enn skandaleoppslag i pressen som grunnlag for pasientenes valg.

Ingen gratis lunsj

En alternativ hypotese som forklarer kjønnsforskjellene i risiko for koronar hjertesykdom

Bruk av p-piller og risiko for kreft

Hormonbehandling i overgangsalder og hjerte- og karsykdommer – nok en gang

Dieseleksos og piggdekk

Forurensning fra dieseleksos, med svært små partikler, kan utløse og forverre allergiske luftveissykdommer, og er antakelig et langt større helseproblem enn de grovere partiklene fra asfaltstøv. Redusert bruk av piggdekk vil ikke gi vesentlige negative helseeffekter.

Piggforbud, dieseleksos og allergi

Luftforurensning, astma og allergi – betydningen av ulike partikler

Jenter som slanker seg

I en tiårig kohortstudie fra Hordaland, påbegynt i 1990, rapporterte 40 % av 14-årige jenter at de hadde slanket seg, og slanking senere var mye vanligere hos disse enn hos de andre.

Slanking blant jenter frå Hordaland

Endometriekarsinom

Det er ikke grunnlag for å sette i gang befolkningsbasert screening mot endometriekarsinom, viser en gjennomgang av forskningslitteraturen.

Masseundersøkelse mot endometriekreft?

Masseundersøkelse mot endometriekarsinom

Rygg og leger

I en praksisundersøkelse fra Aust-Agder fikk fire av fem pasienter med korsryggssmerter i allmennpraksis medikamentell behandling. En tredel ble henvist til annenlinjetjenesten og like mange fikk forordnet fysioterapi. En av ti ble henvist til kiropraktor.

Foreløpige erfaringer med en ny organisatorisk modell for behandling av pasienter med ryggsmerter presenteres.

Kunnskapsbasert ryggomsorg – en pilotstudie om etterutdanning av allmennleger

Ryggpoliklinikk – foreløpige erfaringer fra Aust-Agder

Hva gjør primærlegen med ryggpasienten?

Klager på behandling av lumbale skiveprolapser meldt til Norsk Pasientskadeerstatning

Bistandsarbeid i Sør-Sudan

Norsk Folkehjelp har i mange år drevet et skole- og helsetilbud i Sør-Sudan, der regjering og opprørsstyrker etter 19 års borgerkrig ifølge nyhetene i sommer har kommet nærmere en fredsløsning.

Med Norsk Folkehjelp til et krigstrett land

Anbefalte artikler