Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Preben Aavitsland

Medisin og vitenskap

Johan H. Strømme
Sigrun Halvorsen
Per Frederichsen
Nils Grude
Yngvar Tveten
Per Øyvind Torp
Olav Laastad
Jon Sudbø
Trond Warloe
Steinar Aamdal
Albrecht Reith
Magne Bryne

Tema

Kommentar og debatt

Olav Momrak Haugann
Pål Gulbrandsen
Tone Smith-Sivertsen
Edvin Schei
Morten Schei
Halvor Nordby
Oddmund Søvik
Haakon Aars

Nyheter og reportasjer

Torgeir Bruun Wyller
Stine Bjerkestrand Nesje
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen