Nye SAMDATA-tall for somatiske sykehus

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Kirurgene ved norske sykehus utførte flere planlagte operasjoner i 2000 enn året før, viser den nye SAMDATA-rapporten.

Dette er et av funnene i SAMDATA Sykehus’ statistikk for driftsåret 2000 som er samlet i en rapport.

Rapporten inngår i en årlig serie med analyser, de såkalte SAMDATA-analysene, som SINTEF Unimed gjør for Sosial- og helsedepartementet. Analysene omhandler både befolkningens bruk av sykehusene og sykehusenes ressursbruk og aktivitet.

Det er en sammenlikning med tallene for 1999 som viser at antall innleggelser per innbygger for øyeblikkelig ikke-kirurgisk hjelp har gått ned, mens antall innleggelser for planlagt behandling har hatt en svak stigning.

Kostnadene for et gjennomsnittlig pasientopphold ved norske sykehus sank med 2,5 % fra 1999 til 2000 målt i faste priser, viser beregninger i rapporten. Den inneholder statistikk for enkeltsykehus, grupper av sykehus, fylkeskommuner og helseregioner. Sykehusene deles inn i fem grupper etter størrelse og funksjon. Kostnadsnivået sank for alle disse gruppene, med unntak av de aller minste lokalsykehusene som hadde en svak økning i kostnadene per opphold.

Men fortsatt er det store forskjeller på kostnadsnivået fra sykehus til sykehus, internt i hver gruppe. Det mest kostnadseffektive regionsykehuset er Haukeland Sykehus. Av sentralsykehusene er Vest-Agder sentralsykehus det mest kostnadseffektive.

SAMDATA Sykehus består av to separate rapporter. Foreløpig er det kun SAMDATA Sykehus Tabeller 2000 som er gitt ut, men SAMDATA Sykehus Rapport kommer om kort tid.

Anbefalte artikler