– Subutex-pasienter blir avvist

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Aud Krook

– Våre pasienter føler seg veldig krenket, til tross for at fastlegeordningen er en tjeneste som alle landets innbyggere har rett til. Et mindretall av allmennlegene møter dem positivt, men flesteparten blir uvennlige. Resultatet er at denne pasientgruppen har store problemer med å få fastlege, sier Aud Krook, avdelingsoverlege ved Senter for medikamentassistert rehabilitering i Oslo (MARIO).

Som leder for Subutex-prosjektet tror hun at det er redsel for misbrukere, mangel på kunnskap og tidligere dårlig erfaring som gjør at leger er avvisende.

Forskrivningsendring

Fra 1. oktober er det ikke lenger mulig å forskrive A-preparater, uten at pasienten er innlemmet i et legemiddelassistert rehabiliteringsopplegg.

– Vi er glad for at denne ordningen forsvinner. I MARIO anbefaler vi at pasienten starter opp i et senter, og først når de er godt innstilt blir overført til fastlegen sin. Kravet er da at det må være mer kontroll enn det som har vært tilfelle når det gjaldt gamle «kvoteordninger», sier Krook.

– På sikt regner vi med at ca. 400 personer vil trenge en fastlege som forskriver dette medikamentet, opplyser hun.

Ifølge Krook finnes det anslagsvis 12 000 sprøytemisbrukere i Norge. I alt 1 350 narkomane får nå behandling ved de regionale LAR-sentrene (tidligere MAR). Ca. 800 står på venteliste. Hun anslår at 550 pasienter i Oslo vil være innlemmet i et legemiddelassistert rehabiliteringsopplegg i 2002.

Gode resultater

På Eyr, allmennlegenes diskusjonsforum, har det vært mange innlegg om metadonbehandling siden fastlegeordningen ble innført 1. juni i år. Mye spalteplass går med til å avklare honorering for arbeidet, med tips om å få satt bort urinprøveovervåkingen til hjemmesykepleien og at metadondrikkingen blir overvåket ved et lokalt apotek.

Enkelte trekker også frem kvaliteten ved å ha denne pasientgruppen på sine lister.

– Jeg har sett mange eksempler på gode behandlingsresultater over lang tid hos gamle, slitne heroinister som tidligere har prøvd «alt», og som nå lever et normalisert liv med reetablerte relasjoner til barn, søsken og gamle foreldre. Det er nokså stort å være tilskuer til slikt, anfører Jan Emil Kristoffersen.

Fastlegen ved Skårer legesenter i Akershus oppfordrer sine kolleger til å la være å reservere seg, og mener metadonassistert rehabilitering nytter når det gjøres på en skikkelig måte. Samtidig berømmer han de regionale sentrenes innsats, og fremhever det desentraliserte opplegget som kommuneoverlege i Bærum, Karin Rønning, har utarbeidet for om lag 100 pasienter siden 1998.

– Men en allmennlege bør neppe ha flere enn to, maks tre pasienter på metadon, for det er tidkrevende, konstaterer Kristoffersen.

Anbefalte artikler