H. Aars svarer:

Haakon Aars Om forfatteren
Artikkel

I motsetning til hva kollega Rolf Kirschner hevder, er dette ikke noen beskrivelse av mine inntrykk fra en reise, men beskrivelse av de helsemessige og levekårsmessige problemene jeg møtte i mitt daglige arbeid i 2  år som helsedelegat for verdens største humanitære organisasjon i Midtøsten.

Det virker på meg som Kirschner forsøker å gjøre dette til en politisk debatt, og det får stå for hans egen regning.

Når det gjelder Ariel Sharons inntreden på Haram al Sharif (Tempelplassen), var jeg faktisk der da det skjedde. Antallet israelske soldater og politifolk er også dokumentert av all verdens medier. Til informasjon er det under fredagsbønnen i ramadan godt over 300 000 mennesker på denne plassen. Så plassen skulle være stor nok.

De andre såkalte ukorrekte påstandene har jeg ikke tenkt å gå nærmere inn på, men også disse har vært dokumentert i mangfold i verdens medier. Det blir opp til hver enkelt å trekke de konklusjoner man vil.

I min artikkel har jeg ikke nevnt et ord om tempelets historie. Så jeg er helt enig i at hvis dette er en debatt, bør den ligge et helt annet sted.

Anbefalte artikler