Nytt om navn

Artikkel

Professor dr.med. Jarle Aarbakke (f. 1942), Klinisk farmakologisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø, er valgt til ny rektor ved Universitetet i Tromsø etter et spennende valg hvor han fikk de avgjørende studentstemmene.

Aarbakke har blant annet ledet utvalget som utredet hvilken plass alternative behandlingsformer skal ha ved siden av det etablerte helsetilbudet her i landet og har tidligere vært medlem av redaksjonskomiteen i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Les intervju i Tidsskriftet nr. 3/1999, side 416–7.


Avdelingsoverlege Marit Eskeland (f. 1953), Medisinsk avdeling, Nordland sentralsykehus, tiltrer 1. november stillingen som administrerende direktør i helseforetaket Helse Nord. Hun har arbeidet ved sentralsykehuset siden 1979 og har vært sentral i utviklingsarbeidet ved sykehuset. Tidligere har hun i to år vært leder av Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten.

Det var bare tre søkere til den nye helsetoppjobben, og Helse Nord er det første regionale helseforetaket i landet som har tilsatt administrerende direktør.


Nasjonalforeningens Folkehelsepris ble i år tildelt Claus Helberg. Han fikk prisen for sin mangeårige innsats for å få folk i alle aldre til å komme seg ut på tur. Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for å forebygge hjerte- og karsykdommer og ser det som spesielt viktig å arbeide for økt fysisk aktivitet i befolkningen.

I en alder av 83 år går Helberg daglig 30–45 minutter hver vei til og fra jobben i Den Norske Turistforening, hvor han har vært ansatt siden 1938. Han er kjent for en betydelig innsats som motstandsmann under krigen, som turleder, HKH Dronning Sonjas turkamerat og denne ettersommeren også som veiviser i Norges fjell for FNs generalsekretær Kofi Annan og hans følge.


Audun Øyri (f. 1926) er tildelt Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings ordbokpris 2001 for Norsk medisinsk ordbok, 6. utgave, utgitt i år på Det Norske Samlaget.

Boken forklarer medisinske fagtermer på en fremragende måte og er et svært nyttig hjelpemiddel ikke bare for primærmålgruppen som er helse- og sosialarbeidere i utdanning og yrke, men også for skribenter. Denne siste utgaven av ordboken har fått økt anvendelighet i forhold til tidligere utgaver ved at den også inneholder engelske termer for hvert oppslagsord og en omfattende liste over aktuelle internett-adresser innen medisin og helse.

Les intervju i Tidsskriftet nr. 17/2001, side 2108.


Anbefalte artikler