Kolloidalt sølv istedenfor antibiotika?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Börje Wallheden spør i et korrespondanseinnlegg i Tidsskriftet nr. 21/2001 (1) om det ikke er behov for kolloidalt sølv som et hjelpemiddel for skolemedisinen, og refererer til en hjemmeside på Internett ( www.aa-micro.com), der kolloidalt sølv roses opp i skyene (1).

  Denne Internett-siden åpner med å erklære at en kaukasisk folkegruppe, Hunzakuts, ikke rammes av nyrestein, tannproblemer, artritt, osteoporose eller hjertesykdom, at de er spesielt sjarmerende og intelligente, og at dette skyldes inneholdet av «nesten alle kjente mineraler» og spesielt mye kolloidalt sølv i drikkevannet. Kolloidalt sølv kan angivelig kurere alle våre lidelser og gi oss et langt liv, og det bivirkningsfritt.

  Denne og minst 40 andre hjemmesider på Internett er anmeldt av Food and Drug Administration i USA for å komme med påstander det ikke er belegg for og for å selge produkter som er klassifisert som legemidler, slik sølv er (2).

  Sølvforbindelser har vært brukt som et forebyggende og terapeutisk middel i århundrer (3). Sølvprotein og kolloidalt sølv har vært brukt i øyedråper og til sårbehandling (4), og frem til den annen verdenskrig var sølv i utstrakt bruk i behandling av forkjølelse, syfilis og gonore…. Det ble inntil for få år siden brukt profylaktisk mot konjunktival gonore… hos nyfødte, og inngår i sølvsulfadiazin-krem ved behandling av brannsår. Sølv er tatt i bruk som belegg på intravasale katetre, og brukes til desinfeksjon av vann der koking ikke er mulig. Sølvacetat inngikk også i antirøyketabletter (5).

  Siden 1990 har sølv fått fornyet interesse som et «essensielt» mineraltilskudd og lanseres med en rekke påstander om positive helseeffekter, bl.a. ved kreft, diabetes, AIDS og herpes. Det hevdes også at sølvmangel fører til redusert immunitet, som igjen fører til kreft.

  Sølv er ikke noe essensielt mineraltilskudd. Sølv har ingen kjent fysiologisk funksjon. Påstander om at sølv ikke er toksisk er usanne. Dyreforsøk viser at sølv akkumuleres i kroppen, og det finnes mange rapporter om irreversibel blålig misfarging av huden hos mennesker (argyri). Absorbert sølv kan gi flere alvorlige skader (3). Det mangler dokumentasjon på effekt og mulig toksisitet av sølvprodukter.

  Sølv er altså et legemiddel som skal behandles med nødvendig respekt. Man må ikke å la seg blende av Internett-sider som lanserer udokumenterte påstander.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media