Legefakta

Artikkel

Antall medl.

1994

1995

1997

1999

2001

Ylf

3 119

3 283

3 549

4 336

4 793

OLL

939

905

883

854

797

Of

4 307

4 390

4 659

5 091

5 578

Aplf

3 224

3 324

3 431

3 484

3 845

PSL

824

854

940

1 048

1 109

Namf

468

471

450

449

426

LVS

515

551

577

570

535

Legemedl.

13 396

13 778

14 490

15 832

17 083

< 70 år

12 312

12 656

13 363

14 670

15 925

Yrk akt. < 70

12 076

12 489

13 186

14 511

15 518

% kvinner

1994

1995

1997

1999

2001

Ylf

41,3

43,3

46,8

47,6

48,4

OLL

16,6

16,9

17,3

19,3

20,3

Of

15,1

15,5

17,3

19,9

21,9

Aplf

27,6

27,8

28,4

28,0

30,1

PSL

17,4

17,8

17,8

18,7

18,9

Namf

31,4

31,0

31,1

33,6

32,6

LVS

21,6

25,6

23,7

25,4

23,7

Legemedl.

25,3

26,2

27,9

29,7

31,2

< 70 år

26,2

27,3

29,0

30,9

32,4

Yrk. akt.< 70

26,2

27,4

29,1

31,1

32,6

Gj.snittsalder

1994

1995

1997

1999

2001

Ylf

35,5

35,6

35,8

35,3

34,9

OLL

50,0

50,9

52,1

53,5

54,3

Of

52,7

53,1

54,0

53,9

54,0

Aplf

45,8

46,1

47,0

48,2

47,8

PSL

58,8

58,8

58,7

58,7

58,9

Namf

49,4

50,2

50,8

52,0

53,3

LVS

46,7

46,8

49,1

51,3

53,2

Legemedl.

46,9

47,1

47,8

47,7

47,5

< 70 år

44,1

44,3

45,0

45,2

45,3

  • Tallene er inklusive pensjonister og leger i utlandet.

  • I 2001 er gjennomsnittsalderen 44,8 år for yrkesaktive < 70 år.

  • Se Helsefakta i nr. 6/2001 for tall per 6.2. 2001.

  • Kilde: Dnlfs legeregister per 25.5. 1994, per 14.6. 1995, per 6.5. 1997, per 9.8. 1999 og per 8.10. 2001.

  • For årene 1994–98 finnes tallene i Dnlfs årlige statistikkfolder, Legestatistikk.

Anbefalte artikler