Leger ønskes som Ledere

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det kommer frem av et brev av 12.9. 2001 fra departementet.

– Vi er svært fornøyd med at Sosial- og helsedepartementet gir utvetydig uttrykk for at leger er ønsket som ledere. Departementet bidrar dermed til å oppfylle Stortingets ønske om klare ansvarslinjer i ledelse av kliniske avdelinger. Brevet til landets fylkeskommuner er en prisverdig klargjøring, sier Bente Mikkelsen, leder i Norsk overlegeforening.

– Det er gledelig at den uro som har oppstått ved flere sykehus, nå tilbakevises som ubegrunnet. Departementet er forbilledlig tydelige på at legekompetanse ønskes i lederstillinger på avdelingsnivå. Jeg tror dette brevet legger et grunnlag for at leger vil fortsette å søke lederstillinger, sier hun. Dette sammenfaller med Legeforeningens målsetting om ledelse i sykehus.

Anbefalte artikler