Ikke dekkende om diabetes

Artikkel

Dette er en enkel lærebok for dem som har diabetes, oversatt til dansk. Den har en litt gammeldags layout og mange illustrasjoner. Noen av dem er meget gode og klargjør viktige poenger. Andre synes å være satt inn nærmest for å gi litt farge til sidene, slik det er blitt så populært å gjøre.

Den dekker de fleste emner, men enkelte ting er utelatt. Fysisk aktivitet er omtalt, men nærmest som en utfordring, som krever spesielle forholdsregler. Imidlertid legges det nå større og større vekt på fysisk aktivitet som kanskje den viktigste livsstilsendringen ved diabetes. Det er ikke tatt opp. Betydningen av god blodtrykksbehandling, pene lipidverdier og røykeslutt er omtalt, men får for liten plass i forhold til det som er vanlig i Norge. Boken legger heller ikke opp til selvstendiggjøring av dem som har diabetes. De vil ikke finne noe om hva man ønsker å oppnå når det gjelder Hb A1c, lipidverdier og blodtrykk. Den gir et inntrykk av et nokså tradisjonelt lege-pasient-forhold, med legen som den allvitende lærer og kontrollør, og med diabetikeren som den lydige og lærevillige pasient.

Vi er i Norge nå i ferd med å introdusere startopplæring for alle med nyoppdaget diabetes. Jeg synes ikke denne boken er egnet for denne opplæringen, og synes heller ikke den fortjener å oversettes til norsk.

Jak Jervell

Oslo

Anbefalte artikler