Uverdig forside, en hån mot pasienter og leger

Ole Terland Om forfatteren
Artikkel

Jeg viser til forsiden av Tidsskrift nr. 23/2001. Det går ikke an å dekke seg bak begrepet «kunst» når en slik forside presenteres. Dette er like lite kunst som det er vitenskap å drive såkalte medisinske forsøk på fanger. Bildet er en hån mot det døde mennesket. Bildet er en hån mot leger som har viet sitt liv til å benytte medisinsk kunnskap til å stille diagnose og starte kurativ eller lindrende behandling til syke mennesker.

Jeg beklager at Tidsskrift for Den norske lægeforening har vist lav dømmekraft. Det burde få konsekvenser for den som har det redaksjonelle ansvar for at bildet kom på trykk. Jeg vil bruke all min innflytelse, hele meg, til å bekjempe en slik billedlig hån mot mennesket.

Det er trist at jeg ikke kan skrive vennlig hilsen

Anbefalte artikler