Utesteder må bli røykfrie

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det sa Jens Petter Hagen fra Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet da Legeforeningen inviterte til møte for å diskutere forslaget til endringer i tobakksskadelovgivningen.

Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet kommer til å avgi en høringsuttalelse som går på totalforbud mot røyking på utesteder. Hovedargumentet er arbeidsmiljøet. Faren er imidlertid at de useriøse i bransjen vinner.

– Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser som for lenge siden ville ha ført til røykeforbud, dersom den hadde vært fulgt, sa Jens Petter Hagen.

Taxfree-salget må opphøre

– Vi må ta skrittet helt ut, det må bli røykfritt, sa Legeforeningens president Hans

Petter Aarseth i sitt innlegg. – Røykfrie serveringssteder er ikke serveringsstedenes undergang. Det viser blant annet flere undersøkelser fra USA. Vi må vekke politikerne til debatt om tobakkens vesen, sa han og stilte spørsmål ved hvorfor det skal være billigere å røyke seg til dårligere helse med rulletobakk enn med sigaretter.

15 % av tobakksbruken i Norge kommer fra taxfree-salget og grensehandelen. – Jeg er forundret over at departementet ikke berører taxfree-salget i forslaget til ny lov, sa Aarseth. – Det må innføres en bevillingsordning for salg av tobakk, og taxfree-salget må opphøre. Det bør heller gis en oppmuntring ved at flyskatten fjernes, sa han.

300–500 dødsfall årlig

Kolbjørn Forfang ved Rikshospitalet har vært en drivkraft i Legeforeningens arbeid mot røyking. Han tok på møtet for seg de medisinske skadevirkninger av tobakken. Bakgrunnen for hans engasjement er 30 års yrkeserfaring med hjertesyke.

– Det er forunderlig at myndighetene legger så liten vekt på den faktoren som bidrar sterkest til hjertesykdom, nemlig røykingen, sa Forfang. Risikoen for koronar hjertesykdom er 2–3 ganger større hos røykere enn hos ikke-røykere og faren for å utvikle hjertesykdom øker mest hos de yngste røykerne.

– Nærmere 80 % av de hjertesyke er røykere, sa han.

Anbefalte artikler