Tillitsvalgte møtte styrelederne i de regionale helseforetakene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Styrelederne for de regionale helseforetakene deltok på de fem regionale tillitsvalgtkonferansene om sykehusene som foretak, som Legeforeningen arrangerte i september. Representanter fra sentralstyret, tillitsvalgte fra fylkesavdelingene, Norsk overlegeforening, Yngre legers forening, Praktiserende Spesialisters Landsforening og hovedtillitsvalgte ved institusjonene deltok.

Det var første gang styrelederne møtte de tillitsvalgte for legene. Møtene var et ledd i arbeidet med å gjøre styrelederne kjent med Legeforeningens støtte til reformen. Møtet gav også verdifulle synspunkter fra de medlemmene som er brakt inn i den videre prosessen.

De fem styrelederne gav uttrykk for at de prioriterte oppgavene var å rekruttere daglig leder og å få bukt med ventelistekøene.

En gyllen anledning

Fra Legeforeningens side ble det redegjort for hvilke muligheter den nye reformen skaper på forhandlingsarenaen. Legene kan nå ta utgangspunkt i hva som er den mest hensiktsmessige avtaleutforming for å belønne kompetanse, ansvar og innsats.

– Det er en unik anledning hvor vi skal forsøke å ta med oss det beste fra flere avtaler, sa Øyvind Sæbø, forhandlingssjef i Legeforeningen. Han understreket at Legeforeningen arbeider for å få til at størstedelen av lønnen fastsettes lokalt, og at kun helt nødvendige, gjennomgående reguleringer fastsettes i de sentrale avtalene. – Når det gjelder turnusleger og assistentleger, vil Legeforeningen sørge for at det blir sentrale minstelønns- eller garantilønnsbestemmelser, understreket Sæbø.

– Legeforeningens utfordring er først og fremst å få forståelse for hvilke organisatoriske grep som er nødvendige og riktige for å få god drift av sykehusene. Fagligheten og konsentrasjonen mot målene er viktigst for å lykkes, sa Einar Hysing fra sentralstyret.

– Det som er best mulig for pasientene, er også best mulig for legene, sa han, og understreket at reformen gir nye muligheter for legene til å delta i prosessen med å skape et fremtidig helsevesen.

Anbefalte artikler