Typhi med stor T

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Salmonella er kommet i en særstilling når det gjelder nomenklatur.

  Artikkel

  Artsnavn på bakterier og andre mikroorganismer skrives normalt med stor forbokstav i slektsnavnet (Salmonella, Shigella, Staphylococcus) og liten forbokstav i det såkalte spesifikke epitet (enterica, sonnei, aureus) (1).

  For salmonellaslekten er det etter hvert identifisert nærmere 2 000 varianter, og tidligere trodde man at de alle var ulike arter (spesies), som altså fikk hvert sitt navn (f.eks. enterica, typhimurium). Gjennom DNA-undersøkelser er det nå slått fast at de kjente salmonellavariantene bare består av to arter, Salmonella enterica og Salmonella bongori (2). Sistnevnte sees nesten aldri, i praksis tilhører derfor «alle» den førstnevnte arten. Denne arten har seks underarter (subspesies), og av disse er subspesies 1 den viktigste i human patologi. Til denne underarten hører da også bakterien som gir tyfoidfeber og mange som gir gastroenteritt. Ellers i bakterieverdenen er det ikke vanlig å gi ulike subspesies og varianter egne navn, men for Salmonella er det av praktiske og epidemiologiske grunner ønskelig. Det korrekte navn for to av representantene vil nå være Salmonella enterica subspecies enterica serovar typhi og Salmonella enterica subspecies enterica serovar typhimurium. Bemerk at «serovar» er et eget ord som betyr serovariant (3). Ordet brukes både på norsk og engelsk.

  Slike lange navn blir det for tungvint å bruke i praksis. For å unngå forvirring har man derfor valgt å beholde det gamle systemet med toleddede navn også for disse variantene. Men man har avtalt internasjonalt at «etternavnet» skal ha stor forbokstav for å understreke at dette ikke dreier seg om arter i egentlig forstand, men varianter av underarter. Korrekt skrivemåte blir altså fra nå av, også i Tidsskriftet: Salmonella Typhi og Salmonella Typhimurium ved første gangs omtale, senere S Typhi og S Typhimurium. Dette gjelder vel å merke kortformen, skulle man ønske å skrive hele det offisielle navnet, skal liten forbokstav fortsatt brukes. Bemerk også at man på engelsk setter punktum etter den store S som betegner slektsnavnet Salmonella, mens vi ikke gjør det.

  Det har også vært vanlig internasjonalt å bruke kursiv, slik: Salmonella enterica . Imidlertid skal det siste leddet i de nye kortformene ikke skrives i kursiv, slik at man på engelsk nå vil finne Salmonella enterica , men Salmonella Typhi. Bruk av kursiv er imidlertid ikke gjennomført systematisk internasjonalt, og Tidsskriftet velger fortsatt å skrive gruppenavnet i vanlig rett skrift (1): Salmonella Typhi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media