Godkjenning av utdanningsinstitusjon

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Jæren distriktspsykiatriske senter

godkjennes for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdene akuttavdeling, intramural tjeneste ved langtidsavdeling, allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri, konsultasjons-/liaisontjeneste, samt tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og behandlingssenter.

Godkjenningen gjelder fra 28.9. 2001.

Anbefalte artikler