Godkjenning av utdanningsinstitusjon

Elisabeth Smith Om forfatteren

Jæren distriktspsykiatriske senter

godkjennes for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdene akuttavdeling, intramural tjeneste ved langtidsavdeling, allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri, konsultasjons-/liaisontjeneste, samt tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og behandlingssenter.

Godkjenningen gjelder fra 28.9. 2001.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler