Ambisiøst og uklart om biologisk medisin

Artikkel

Nordisk Tidsskrift for Biologisk Medisin er et nytt tidsskrift som ifølge sin første lederartikkel vil ta opp hvordan mennesket blir påvirket av faktorer i sitt fysiske, kjemiske og biologiske miljø og hvordan ulike lidelser som oppstår i samspill mellom mennesket og miljøet kan forebygges, lindres og/eller helbredes. Dette er en ambisiøs målsetting som må kunne sies å romme hele innholdet i faget medisin og vel så det.

Tidsskriftet fremstår som en pen trykksak med tiltalende layout og oversiktlig innholdsfortegnelse. Artiklene er kategorisert som redaksjonelt, klinikk og vitenskap, miljø og helse, reportasje og intervju, debatt og kommentar og bokanmeldelser. Det første heftet inneholder hele fem bokanmeldelser. Tre av dem er skrevet av ansvarlig redaktør, hvis firma utgir tidsskriftet. Han har også skrevet den tre sider lange lederartikkelen og et portrettintervju. I lederen defineres biologisk medisin som en samlebetegnelse på naturlige behandlingsformer som styrker kroppens selvhelbredende funksjoner og hvis filosofi er å rette seg mot sykdommens årsaker, noe som hevdes å være ensbetydende med å fremme legning av organismen i sin helhet. Endelig fremgår det at tidsskriftet omhandler alternativ, også kalt komplementær medisin. Ikke uventet følger artikler om kosttilskudd, lavfrekvente magnetiske felt og amalgam.

Det er vanskelig å anmelde et tidsskrift som vel fungerer på egne premisser, men der det faglige innholdet i de enkelte artiklene får en til å rygge tilbake. For eksempel er det ikke vanlig å kreve referanser av en som anmelder en bok, men de savnes når anmelderen innleder med å fastslå: ”Miljøgifter svekker immunsystemet slik at det lettere utvikles kroniske infeksjonssykdommer og allergier.” Også når det (i forbindelse med pyruvat) snakkes om ”kroppens evne til å forvandle kalorier til energidannende ATP-molekyler”, settes spørsmålstegn ved kompetansen til de eksterne konsulenter som er brukt.

Det er synd at redaktøren av dette tidsskriftet har den oppfatning at den såkalte skolemedisinen verken er rettet mot sykdommenes årsaker eller har som mål å gjøre hele organismen frisk, kun ”manipulere symptomer”, men dette later til å være fast sementerte dogmer i enkelte miljøer. Dersom man lykkes i å belyse hvordan ulike lidelser som oppstår i samspill mellom mennesket og dets miljø (altså praktisk talt alle sykdommer) kan forebygges, lindres og/eller helbredes vil ingen applaudere dette mer enn oss som arbeider og forsker innen det etablerte helsevesenet. Vi ser frem til presentasjoner av de ukonvensjonelle metodene som brukes i alternativ medisin, og ikke minst til, om man har forstått det rett, å få se biologisk funderte og vitenskapelige evalueringer av disse metodene.

Tidsskriftet kan bestilles på info@vitalpress.no

Benedicte Christensen

Avdeling for medisinsk genetikk

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler