Nye p-pilleregler får lite å si i Norge

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Den vitenskapelige komiteen i den europeiske legemiddelkontrollen (CPMP), der Norge er representert med to medlemmer, har siden 1995 hatt en løpende vurdering av risiko for venøs tromboembolisme knyttet til p-piller. De nye forsiktighetsreglene er et resultat av en langvarig og grundig utredning, melder Statens legemiddelverk.

I 1995 ble det publisert fire epidemiologiske studier som kunne tyde på at risikoen for venøs tromboembolisme ved bruk av såkalte tredjegenerasjons kombinasjonspiller som inneholder gestagenene desogestrel eller gestoden var høyere enn risikoen ved bruk av annengenerasjonspiller som inneholder gestagenet levonorgestrel. I Norge er det kun én tredjegenerasjonspille på markedet, Marvelon.

På dette grunnlag innførte Statens legemiddelverk i 1995 restriksjoner i forskrivning av tredjegenerasjonspillen. Uttalelsen fra CPMP vil sannsynligvis få konsekvenser for bruk av p-piller i resten av Europa, der det er flere tredjegenerasjonspiller på markedet.

Anbefalte artikler