Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Petter Gjersvik

Leder

Brev til redaktøren

Knut Gjesdal
Trond Methi
Per Medbøe Thorsby
Torben Wisborg
Are Brean
Olav Fredheim
Thor Willy Ruud Hansen
Guttorm Haugen
Morten Magelssen

Rettelse

Kommentar og debatt

Jan C. Frich
Ingrid Os
Julie Stabursvik
Ingeborg Lodden Solberg
Oda Lockert
Jonn Terje Geitung
Per Grøttum
Kjell-Arne Arntzen
Irene Lund
Magnhild Rasmussen
Karin Evy Rønningen
Tone I. Torp
Kristin Ørstavik
Kashif Waqar Faiz
Fredrik A. Dahl
Joan Crespi
Kjell Arne Kvistad
Titto Idicula

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Originalartikkel

Jarle Jortveit
Ragna Elise Støre Govatsmark
Jørund Langørgen
Torstein Hole
Jan Mannsverk
Siv Olsen
Cecilie Risøe
Sigrun Halvorsen
Erik David Wiström
Lise Eilin Stene
Grete Dyb

Medisinen i bilder

Benedicte Falkenberg-Jensen
Trond Mogens Aaløkken
Børre Fevang

Noe å lære av

Henning Onarheim
Ragnvald Ljones Brekke
Rafael Alexander Modahl Leiva
Dorthea Hagen Oma
Helge Kolstad
Ørjan Samuelsen
Arnfinn Sundsfjord
Haima Mylvaganam
Anne Kristin Møller Fell
Randi Eikeland
Jan Olav Aaseth

Kronikk

Erik Sveberg Dietrichs

Medisin og kunst

Mia Tuft
Bergljot Gjelsvik

Medisinsk historie

Ellen Jørum

Medisinsk etikk

Språkspalten

Kashif Waqar Faiz

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Stian Wendelborg

Legelivet

Inga Skogvold Rygg
Heidi Heitmann Viken
Trond Nordseth
Marte Rognstad Mellingsæter
Marit Hermansen
Geir Riise

Aktuelt i foreningen

Anne Husebekk
Hanne Gillebo-Blom

Gjesteskribent