m2016/14★15
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Rettelse
Kommentar og debatt
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Medisin og kunst
Medisinsk historie
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media