Nei takk, ikke bra nok!

Ingrid Os Om forfatteren
Artikkel

Madsen, Michael Moesmann

Det mest almindelige i medicin og kirurgi

271 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 400

ISBN 978-87-7749-855-8

Boken er tiltenkt medisinstudenter som skal forberede seg til eksamen, og nyutdannede leger med lite klinisk erfaring og behov for raskt å få oversikt over de mest vanlige tilstandene i indremedisin og kirurgi.

Forfatteren mener at hans bok er nyttig for sortering, men samtidig medgir han at den er betydelig forenklet. Boken bygger på personlige erfaringer og forfatterens egen studieteknikk mens han studerte medisin. Den er innbundet og ikke i lommeformat. Innledningsvis har forfatteren et kapittel som omtaler hvordan han personlig har lært mest på kortest mulig tid om det mest vanlige, gjennom bruk av gjentatte repetisjoner og ulike huskeregler.

Boken er todelt. Den første delen omhandler det mest alminnelige i et akuttmottak, det er en problemorientert tilnærming basert på symptomer. Den andre delen omhandler de mest vanlige sykdommene hos inneliggende pasienter. Utvalget er begrenset og meget mangelfullt. Sykdom hos barn er ikke inkludert.

Språket er dansk, med innslag av engelske ord. Mange forkortelser som ikke alltid er definert, vanskeliggjør lesingen. Ellers er det mange oppramsinger av problemstillinger, dels ledsaget av tabeller med beskrivelse av tilstand i form av diagnose eller symptomer, behandling og behov for kontroll.

Organiseringen av boken virker uryddig og til dels tilfeldig – og er etter min oppfatning ikke særlig praktisk nyttig. Innholdsregisteret er heller ikke optimalt, vekttap er for eksempel omtalt med 20 forskjellige angivelser, tretthet 23, akuttmottagelse er oppgitt 17 ganger og hemoglobin 15 ganger, mens anemi er uteglemt. Grenblokk er rubrisert under N fordi det er «nytilkommet» og ikke under G.

Det finnes en rekke gode, praktiske norske metodebøker innen både indremedisin, akuttmedisin og kirurgi, i lommeformat, på nett eller som app, og de omtaler både akutte og kroniske tilstander. Denne boken var lite inspirerende lesning, dårlig som oppslagsverk, og med lite kritisk vurdering av utvalget av tilstander.

Jeg kan dessverre ikke anbefale den verken for medisinstudenter eller leger.

Anbefalte artikler