()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En genvariant som er assosiert med lavere risiko for iskemisk hjertesykdom, er påvist i en studie basert på genomene til flere tusen islendinger.

  I en studie utgått fra firmaet deCODE Genetics-Amgen og forskningsmiljøer på Island ble genomene til 2 636 islendinger sekvensert (1). Påviste genvarianter ble så imputert i genomet til rundt 400 000 islendinger. Sammenhengen mellom genvariant og kolesterolnivå ble undersøkt og deretter testet for replikasjon i andre europeiske populasjoner.

  Det ble funnet en sammenheng mellom en variant av ASGR1 og lavere kolestrolnivå. ASGR1 koder for en reseptor som er involvert i homeostasen av sirkulerende glykoproteiner. De som hadde denne genvarianten, hadde 34 % lavere risiko for iskemisk hjertesykdom (95 % KI 21 – 45).

  – I denne studien er det brukt ny og moderne sekvenseringsteknologi, sier professor Ole A. Andreassen ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. – Med denne metoden kan man bestemme alle genvariantene i det menneskelige genom, men dette er fremdeles svært kostbart. Derfor sekvenserte forskerne genomet til ca. 2 600 personer med påfølgende imputasjon i flere hundre tusen for å få tilstrekkelig statistisk styrke til å oppdage sammenhengen mellom sjeldne genvarianter og kolesterolnivået, forklarer han.

  – Imputasjon innebærer at man estimerer genvarianter som ikke er genotypet, gjennom statistiske analyser basert på genetiske varianter på hver side av den aktuelle genvarianten. Det ble identifisert en tap-av-funksjon-mutasjon, dvs.at proteinet genet koder for, mister funksjon. Dette er et såkalt naturlig eksperiment, der man via en spesifikk genetisk variant kan avdekke viktige mekanismer for sykdom hos mennesker. Slike funn vil kunne brukes som utgangspunkt for å utvikle nye legemidler og illustrerer potensialet til «persontilpasset medisin», sier Andreassen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media