Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Rune Enger, ph.d. The neuroimaging revolution: shedding light on neuron-glia interactions in health and disease. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 6.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Dmitri Rusakov, Department of Clinical and Experimental Epilepsy, University College London, Storbritannia, Clive R. Bramham, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, og Camila Vicencio Esguerra, BiO Camila Esguerra Group (Chemical Neuroscience), Bioteknologisenteret, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Erlend A. Nagelhus, Erik Taubøll og Wannan Tang.

Dag Krohn-Hansen, ph.d. Studies on surgical techniques and surgical anatomy of the orbit for correction of congenital eyelid ptosis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 8.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Eyvind Rødahl, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, Tor. B. Elsås, Øyeavdelingen, St. Olavs hospital, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Glenny Cecilie Alfsen, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Bjørn Nicolaissen, Erling Haaskjold og Torstein R. Meling.

Martine Eilert-Olsen, ph.d. Brain volume regulation: roles of aquaporin-4. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 9.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Roxana O. Carare, Faculty of Medicine, University of Southampton, Storbritannia, Sebastian Frische, Department of Biomedicine, Aarhus University, Danmark, og Bjørnar Hassel, Avdeling for nevrohabilitering, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Erlend A. Nagelhus, Anna E. Thoren og Vidar Jensen.

Sigrid Narum, ph.d. Pharmacoepidemiological aspects of drug-induced bleeding. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Ylva Böttiger, Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet, Sverige, Lars Slørdal, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Morten Mowe, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Marianne K. Kringen og Odd Brørs.

Ansgar Heck, ph.d. T2 weighted MRI and histopathology as markers for response to somatostatin analogues in acromegaly. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Britt Edén Engström, Endokrinkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sverige, Pia C. Maly Sundgren, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper, Diagnostisk Radiologi, Lunds Universitet, Sverige, og Jarl Å. Jakobsen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jens Bollerslev, Jens Petter Berg og Thor Ueland.

Kjetil Berner, ph.d. Osteosarcoma in Norway 1975 – 2009: a clinical and epidemiological study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Carl Blomqvist, Avdelningen för Cancersjukdomar, Helsingfors Universitet, Finland, Clement Trovik, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Kjersti Flatmark, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Øyvind S. Bruland og Tom B. Johannesen.

Gitta Erika Turowski, ph.d. Pathology in dysfunctioning placentas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Ona Marie Faye-Petersen, Department of Pathology, Anatomic Division, University of Alabama at Birmingham, USA, Christina Vogt, Department of Pathology and Medical Genetics, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Tore Henriksen, Obstetrikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Borghild Roald og Halvor Rollag.

Ernst Christian Neukamm, ph.d. Bovine pericardial heart valves as a pulmonary valve replacement. A selection from an 8 year-period of pulmonary valve replacement and a cross-sectional follow-up of a biological valve, assessed with an established and new methods. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Vibeke Hjortdal, Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Aarhus University Hospital, Danmark, Brage Amundsen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital, og Bjørn Bendz, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Veiledere: Gunnar Norgård og Harald Lauritz Lindberg.

Ida Skrinde Leren, ph.d. Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Lia Crotti, Department of Molecular Medicine, University of Pavia, Italia, Håvard Dalen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Ole M. Sejersted, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kristina H. Haugaa og Thor Edvardsen.

Johannes Rolin, ph.d. Regulation of human innate immune cells by inflammatory lipids. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 15.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Johannes Norgauer, Medizinische Netzwerke, Universitätsklinik, Universität Jena, Tyskland, Therese Standal, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Torill Berg og Erik Dissen.

Jarle Jortveit, ph.d. Mortality in children with congenital heart defects. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Klaus Juul, Enhed for medfødte hjertesygdomme, Rigshospitalet, København, Danmark, Ansgar Berg, Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus, og Torild Skrivarhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Henrik Holmstrøm og Leif Eskedal.

Vendel Kristensen, ph.d. Use of faecal calprotectin in the routine management of inflammatory bowel disease. Evaluation and quality assurance of established and novel test methods. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Hans Strid, Institutionen för medicin, Avdelingen för intermedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige, Vidar Bosnes, Seksjon for medisinsk immunologi, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, og Anne Margarita Dyrhol Riise, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Bjørn Moum og Viggo Skar.

Karolina Skagen, ph.d. Carotid athersoclerosis: imaging and indicators of plaque instability. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Rolf Salvesen, Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset, Bodø, Bente Thommessen, Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus, og John K. Hald, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: David Russell og Mona Skjelland.

Ellen Marie Strøm-Roum, ph.d. Factors associated with placental weight. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Jens Langhoff-Roos, Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, København, Danmark, Svein Rasmussen, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, og Marit Lieng, Obstetrikk og gynekologi, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Anne Eskild og Tom Gunnar Tanbo.

Håvard Ove Skjerven, ph.d. Treatment of acute bronchiolitis; the role of respiratory viruses and allergic disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Jonathan Grigg, Centre of Paediatrics, Queen Mary University of London, Storbritannia, Mika Mäkelä, Skin and Allergy Hospital, Helsinki University Hospital, Finland, og Vidar Søyseth, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Karin Cecilie Lødrup Carlsen og Kai-Håkon Carlsen.

Bjarte Fosby, ph.d. Liver transplantation in the Nordic countries with emphasis on patients with primary sclerosing cholangitis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Jens Hillingsø, Institut for Klinisk Medicin, Københavns universitet, Danmark, Georg Gjorgji Dimcevski, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, og Else Marit Løberg, Avdeling for patologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Pål-Dag Line, Tom Hemmning Karlsen og Helge Scott.

Siri Brelin, ph.d. A pharmacoepidemiological study of prescriptions of antidepressants and analgesics to patients dying from cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Susanne Oksberg Dalton, Kræftens Bekæmpelse, København, Danmark, Audun Stubhaug, Avdeling for smertebehandling, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Stein Kvaløy, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Marianne J. Hjermstad, Svetlana Skurtveit, Tom B. Johannesen og Nina Aass.

Maria Moksnes Bjaanæs, ph.d. Molecular characterization of non-small cell lung cancer tumors. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Olav Dahl, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, Kjersti Tjensvoll, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Stavanger universitetssjukehus, og Geir Erland Tjønnfjord, Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Åslaug Helland og Odd Terje Brustugun.

Kristin Åshild Alfstad, ph.d. Psychiatric comorbidity and risk factors for psychopathology in children and youth with epilepsy. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Jakob Christensen, Department of Clinical Medicine – The Department of Neurology, Aarhus University, Danmark, Bernt Engelsen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, og John-Anker Zwart, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Morten I. Lossius og Leif Gjerstad.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Siri Carlsen, ph.d. The use of HbA1c as a quality indicator in diabetes care – analytical and clinical aspects. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 8.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Jens Petter Berg, Universitetet i Oslo, Johan Jendle, Örebro universitet, Sverige, og Jon Arne Søreide, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Sverre Sandberg, Torild Skrivarhaug og Lasse Gøransson.

Eirik Vikane, ph.d. Effect of multidisciplinary outpatient treatment after mild traumatic brain injury. A randomised controlled trial and prognostic factors for return to work. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 10.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Kristian Borg, Karolinska Institutet, Sverige, Britt-Marie Stålnacke, Umeå universitet, Sverige, og Ove Furnes, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Jan Sture Skouen, Ellen-Cecilie Treu Røe og Erik Bautz-Holter.

Torgeir Gilje Lid, ph.d. Addressing alcohol in general practice. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 14.6. 2016.

Bedømmelseskomité: May-Lill Johansen, Universitetet i Tromsø, Fredrik Spak, Göteborgs universitet, Sverige, og John Gunnar Mæland, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Eivind Meland, Kirsti Malterud, Sverre M. Nesvåg og Geir E. Eide.

Dobrinko Socanski, ph.d. Attention deficit hyperactivity disorder and occurrence of epilepsy, interictal epileptiform discharges and two years follow-up in children. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 15.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Pål Zeiner, Oslo universitetssykehus, Pål Gunnar Larsson, Oslo universitetssykehus, og Tone Tangen, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Tor Ketil Larsen, Per Hove Thomsen og Dag Aarsland.

Henriette Odland Karlsen, ph.d. Maternal influence on fetal size and use of longitudinal fetal surveillance in predicting adverse perinatal outcomes. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 15.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Bjørn Backe, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Eva Bergman, Uppsala Universitet, Sverige, og Dag Moster, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Synnøve Lian Johnsen, Torvid Kiserud og Svein Rasmussen.

Sahrai Saeed, ph.d. Aortic stiffness and ambulatory blood pressure for cardiovascular risk assessment in young ischemic stroke patients. Insights from the Norwegian Stroke in the Young Study. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 15.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Peter M. Nilsson, Lunds Universitet, Sverige, Eivind Berge, Oslo universitetssykehus, og Hans-Peter Marti, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Eva Gerdts og Ulrike Waje-Andreassen.

NTNU

www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Clemens Weber, ph.d. Magnetic resonance imaging in surgical spine care. Diagnostic, predictive and epidemiological aspects. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 10.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Carmen L. A. M. Vleggeert-Lankamp, Leiden University Medical Center, Kay Müller, Universitetssykehuset Nord-Norge, og Gunn Hege Marchand, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Ole Solheim og Øystein Nygaard.

Anne Sophie von Krogh, ph.d. Congenital thrombotic thrombocytopenic purpura and ADAMTS13 mutations in Norway. Studies on epidemiology, genotype and phenotype. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin. Disputas 17.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Diana Karpman, Lunds Universitet, Sverige, John-Bjarne Hansen, Universitetet i Tromsø, og Knut Aasarød, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Petter Quist-Paulsen og Anders Waage.

Universitetet i TromsøNorges arktiske universitet

https://uit.no/tavla

Ragnar Kåre Breckan, ph.d. Helicobacter pylori infection in the 21st century: Epidemiology, transmission and clinical aspects. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.6. 2016.

Bedømmelseskomité: Stine Störsrud, Mag- och tarmlaboratorium, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, Arnold Berstad, Unger-Vetlesens Institutt, Oslo, og Tom Eirik Mollnes, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Jon Florholmen og Bjørn Straume.

Anbefalte artikler