Kjære studenter – velkommen!

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Vi ønsker nye og gamle studenter velkommen som medlemmer. Gjennom fellesskapet i Legeforeningen kan vi ta de faglige og etiske diskusjonene, samtidig som vi sørger for gode rammevilkår for yrkesutøvelsen.

August er overgang for så mangt. Sommeren holder fortsatt taket, mens kornåkrene skifter farge, og vi ristes ut av feriens langsomme rytme. For noen er dette starten på turnus og det virkelige yrkeslivet – kanskje med en viss lengsel tilbake til studenttilværelsen, som syntes fri for tyngende ansvar. Mens de som står der på første studiedag – med blanke ark – er fulle av forventning, med en anelse om ansvaret som vil følge.

En av de viktige debattene på landsstyremøtet i mai var nettopp om grunnutdanningen. Hva tenker vi om nasjonal eksamen? Hvor mange studieplasser trenger vi? Skal vi kjønnskvotere? Hva med utenlandsstudentene? Har vi god nok undervisning? Mange av disse temaene blir nok aldri ferdigdebattert. Rapporten som ble lagt fram er grundig og gjennomarbeidet, men dette er bare starten på en prosess som Legeforeningen vil holde tak i og føre videre. Her er det rikelig rom for påvirkning og utvikling.

Universitetene skal representere kvalitet, stabilitet og gjennomføringsevne. Men vi forventer også modernitet, nytenkning og tilpasningsevne. Utdanner vi leger for framtida? Samarbeidet med universitetene har vært godt i utviklingen av grunnutdanningsrapporten. Våre medlemmer kan i større grad enn universitetene si noe om hva som kreves der ute, fordi vi har skoen på. Vi ønsker å bidra med denne kunnskapen, slik at vi hele tiden kan utvikle utdanningen. Det synes helt klart at vi må skape flere læringsarenaer utenom sykehusene. Tidlig kontakt med pasientene er viktig, både i sykehus og i kommunene. Samtidig må vi stille like høye krav til undervisning og praksis i primærhelsetjenesten, som vi gjør på sykehusene. Da må vi styrke de akademiske miljøene og sørge for at finansieringen følger med.

Legeforeningen er en profesjonsforening som er opptatt av både utdanning, fagutvikling og arbeidsvilkår. Norsk medisinstudentforening er en viktig del av Legeforeningen, både som døråpner til foreningslivet, bidragsyter til forhandlingene og faglig aktør.

Vi ønsker nye og gamle studenter velkommen som medlemmer. Gjennom fellesskapet i Legeforeningen kan vi ta de faglige og etiske diskusjonene, samtidig som vi sørger for gode rammevilkår for yrkesutøvelsen. Husk at du som student også kan lære oss som har vært her lenge hvordan ting kan gjøres bedre, ved å stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger.

Jeg fikk engang et godt råd fra en klok kollega. Han sa: Les litt hver dag, utenom det som er direkte studie- eller jobbrelatert. Det skal være en del fag og en del «annet»; for eksempel en artikkel fra Tidsskriftet og noen sider videre i boka på nattbordet. Det blir som mikrodonasjoner; i løpet av et år blir det mye, selv om det bare er en halv time hver dag.

Når jeg får til dette, blir jeg så fornøyd! Så med mitt gode råd, ønsker jeg dere et fint studieår!

Anbefalte artikler