Forsiden

Artikkel

Illustrasjon © Tim Ng Tvedt

Europeiske retningslinjer anbefaler at man ikke skiller mellom kvinner og menn i utredning og behandling av hjerteinfarkt. Likevel er det kjønnsforskjeller i Norge. Kvinner kan ha mindre klare symptomer og kliniske funn ved hjerteinfarkt, men er det nok til å forklare forskjellen? Kanskje vi må utenfor hjertets fysiologi for å finne årsaken til ulikhetene?

Anbefalte artikler