Mors vaner i svangerskapet har langvarig effekt på fosteret

Haakon B. Benestad Om forfatteren

Trening eller røyking i svangerskapet påvirker fysisk aktivitet og lungefunksjon hos avkommet.

Illustrasjonsfoto: Image Source/Scanpix

Svangre, innavlede mus som enten måtte holde seg i ro i burene sine eller fikk løpe på en tredemølle, fødte mus som tok preg av mødrenes oppførsel, slik at «mødretrening» ga fysisk mer aktivt avkom – mest uttalt hos hunner og bare hos «voksne» dyr (1).

En annen studie blant kvinner og deres barn viste en 4-årig epigenetisk innflytelse fra mors røyking i svangerskapet (2). DNA-metylering, modifikasjoner av histoner og genekspresjon ble analysert mer inngående enn i tidligere studier, her i 16 mor-barn-par der halvparten av mødrene var røykere. Mest påfallende var det at røyking preget forsterkende elementer («enhancer elements») i barnas genom gjennom endret DNA-metylering, som regulerer mange gener hos avkommet. Forandringene i ett av disse (JNK2) ble indusert i en musemodell og forårsaket økt inflammasjonsberedskap i lungene (2).

– Det har lenge vært kjent at morkakens funksjon har stor betydning for «programmering» av helse og sykdom hos avkommet, sier Annetine Staff, som er professor i kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus.

– Mødrenes atferdsendringer har sannsynligvis effekt også på selve morkakefunksjonen. Denne typen dyreforsøk bidrar til økt mekanistisk forståelse av hvordan viktige helserelaterte faktorer kan «arves» av avkommet via epigenetiske mekanismer i fosterlivet. Morkakens funksjon kan også ha betydning for morens helse etter graviditeten, noe vår forskningsgruppe jobber med, sier Staff. – Utveksling av celler mellom mor og foster i svangerskapet, såkalt mikrokimerisme, kan ha betydning for langtidshelsen hos dem begge.

1

Eclarinal JD, Zhu S, Baker MS et al. Maternal exercise during pregnancy promotes physical activity in adult offspring. FASEB J. 2016. E-publisert 31. mars 2016.

2

Bauer T, Trump S, Ishaque N et al. Environment-induced epigenetic reprogramming in genomic regulatory elements in smoking mothers and their children. Mol Syst Biol 2016; 12: 861 – 88. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler