()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Viljen til å utsette seg for kritikk er avgjørende for god læring og for å bli en enda bedre lege. Feil må dyrkes, men på riktig måte.

  Vi skal alle gjøre feil

  Kvinner og menn med hjerteinfarkt behandles ulikt

  Kvinner og menn med hjerteinfarkt behandles ulikt

  Kvinner med hjerteinfarkt blir sjeldnere utredet med koronar angiografi enn menn, og færre blir tilbudt legemidler for sekundærprofylakse. Dette fremgår av en analyse av 26 447 pasienter innlagt i norske sykehus med hjerteinfarkt i perioden 2013 – 14. Hva kan årsaken til disse forskjellene være?

  Likeverdig behandling ved hjerteinfarkt?

  Kjønnsforskjeller i utredning og behandling av hjerteinfarkt

  Død av antibiotikaresistens?

  Død av antibiotikaresistens?

  En pasient ble brannskadet i Pakistan og overflyttet sykehus i Norge, der hun utviklet sepsis og flerorgansvikt. Åtte multiresistente bakterietyper ble påvist, og virksomme antibiotika manglet. Også norsk forskrivningspraksis bidrar til økende forekomst av antibiotikaresistens. Bruken av antibiotika må ned.

  Et uventet dødsfall?

  En kvinne med sepsis etter brannskade i Pakistan

  Tidlig hjelp etter Utøya

  Tidlig hjelp etter Utøya

  Ungdommer fra Oslo som overlevde Utøya-angrepet i 2011 fikk sjeldnere rask oppfølging fra kommunale kriseteam enn ungdom fra mindre sentrale kommuner. Dette fremgår av intervjuer av 321 ungdommer 4 – 5 måneder etter terrorangrepet. Oslo kommune ble særlig hardt rammet av terrorangrepene, og de organisatoriske forholdene er mer kompliserte enn i mindre kommuner.

  Etter Utøya-angrepet – hvem fikk tidlig hjelp?

  Nye studieplaner

  Nye studieplaner

  Vi må utdanne de legene samfunnet trenger. Vi må utdanne flere leger til allmennpraksis og sykehjem. Unge leger må være forberedt på nye krav og forventninger fra myndigheter, befolkning og pasienter. Det medisinske fakultet i Oslo er ett av flere som nå innfører nye studieplaner.

  Vi skal alle gjøre feil

  Vi må utdanne de legene samfunnet trenger

  Ny medisinsk studieplan – Oslo 2014

  Oslo 2014 fra studentenes perspektiv

  Ultralyd som integrert del av medisinstudiet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media