Sykehusoppgjøret til mekling

Hanne Gillebo-Blom Om forfatteren
Artikkel

Meklingen i tariffoppgjøret i helseforetakene blir 5. og 6. september. Dersom meklingen ikke skulle føre fram, vil leger og andre akademikere være i streik i helseforetakene fra 7. september.

FELLES LØSNING: Legeforeningen går inn i årets mekling med Spekter med ønske om å finne felles løsninger. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Akademikerne Helse/Legeforeningen brøt 9. juni 2016 forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny overenskomst for helseforetakene. I forhandlingene sto partene særlig langt fra hverandre når det gjaldt måten legers arbeidstid planlegges på og retten til vaktfritak for gravide leger.

Arbeidstid

Legeforeningen og Spekter har i den sentrale overenskomsten avtalt vide unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler. Arbeidsplanene for leger har tradisjonelt rullert etter et fast mønster basert på antallet leger som går i vaktsjiktet. Dersom det er ni leger i vaktsjiktet, har arbeidsplanen rullert over ni uker, som gjentar seg helt til planen blir sagt opp. Ordningen med rullerende planer gir et forutsigbart system, som viser hvem som jobber langt frem i tid. Videre gir det et kollektivt preg, med i hovedsak lik arbeidstidsordning for deltakerne i vaktsjiktet, og gir tillitsvalgte reell mulighet til å vurdere planen.

Spekter mener arbeidsgiver ensidig kan endre denne metoden for arbeidstidsplanlegging. De legger til grunn at tjenesteplaner ikke trenger å rullere, at planen kan være ulik for hver lege og at perioden for gjennomsnittsberegning kan være opptil 52 uker. Legeforeningen frykter at en slik omlegging vil medføre mer belastende arbeidstidsordninger for den enkelte lege, og en svekkelse av det kollektive vernet som dagens ordning sikrer.

Vaktfritak for gravide

Legeforeningen tapte høsten 2015 en sak i Arbeidsretten om automatisk vaktfritak for leger i siste trimester av svangerskapet. Dommen skapte et enormt engasjement blant legene, som frykter at endringen vil gå utover tilretteleggingen for de gravide. Mange gravide leger er midlertidig ansatt og derfor særlig sårbare for negative følger som måtte komme av at de ber arbeidsgiver om en individuell tilrettelegging. Legeforeningen krevde i forhandlingene en tydeligere bestemmelse i tariffavtalen, i tråd med det som har vært praksis. Spekter hadde i forhandlingene ikke forståelse for at legene må ha særlige avtalefestede regler som beskytter gravide leger.

Mekling – og streik?

Legeforeningen går inn i årets mekling med Spekter med ønske om å finne felles løsninger. I år er forhandlingene med Spekter krevende, og når partene møtes i mekling er muligheten for streik alltid reell. Vi oppfordrer våre medlemmer til å støtte opp om en eventuell streik i sykehusene fra 7. september. For mer informasjon, se www.legeforeningen.noHovedoppgjøret 2016 – Spekter.

Anbefalte artikler