Minneord

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lege og tidligere president i Den norske legeforening Dagfinn Gedde-Dahl døde 12. juni 2016 i Bærum. Han ble født 1. mars 1937 i Florø.

  Gedde-Dahl fullførte medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1962. Etter turnustjenesten jobbet han ved flere sykehus i Nord-Norge og ved Rikshospitalet. I 1972 ble han godkjent spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer, i 1976 dr.med.

  Dagfinn Gedde-Dahl var Legeforeningens president i årene 1976 – 79. Han var bare 38 år da han ble valgt, en av de yngste presidentene i foreningens historie. Han var også leder av Yngre legers forening i perioden 1974 – 75. Allerede i 1965 ble han tillitsvalgt ved Narvik sykehus.

  I sin presidentperiode la Dagfinn Gedde-Dahl ned en betydelig innsats for legers arbeidsvilkår og rammer for fagutøvelse. Han ble president i en periode da arbeidet med legers spesialisering og utdanningsforløp foregikk side om side med engasjement i politiske verv. Han var særlig opptatt av at den faglige stemmen skulle være avgjørende for driften av sykehusene. Han hadde stort engasjement og nysgjerrighet for både fag og politikk og den unike evnen til å forene begge. Dagfinn Gedde-Dahl hadde et klart ønske om å få delta i byggende virksomhet og prege utviklingen av helsetjenesten. Som president var han synlig og til stede i offentligheten.

  I årene 1979 – 95 ledet han Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger. Stiftelsen er et viktig sikkerhetsnett i forbindelse med legers arbeidsuførhet, alderdom og død.

  Vi hadde gleden av å ha Dagfinn Gedde-Dahl i salen blant gode kolleger på Legeforeningens landsstyremøte i mai 2016. Han var som alltid interessert og engasjert i foreningens utvikling.

  Vi takker Dagfinn for hans utrettelige innsats for norske leger og norsk helsetjeneste. Våre tanker går til hans kone Siri og barna Trine, Rasmus og Anders.

  Vi lyser fred over Dagfinn Gedde-Dahls minne.

  For Den norske legeforening

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media