Solid embryologi i dansk oversettelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sadler, T. W.

  Langmans embryologi

  4. utg. 560 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 575

  ISBN 978-87-628-1574-2

  De siste 20 årene har gitt oss en mengde ny informasjon om hvordan fosteruviklingen er regulert, og dermed også hva som kan ha skjedd hvis fosteret har en utviklingsfeil. Embryologi er dermed et fag som har vært, og fortsatt er, i rivende utvikling, noe nyere utgaver av læreverkene tar hensyn til i ulik grad.

  Langman’s embryology ble utgitt første gang i 1964 og er rettet mot studenter i medisinsk grunnutdanning. Boken som nå må regnes som en klassiker, er siden kommet i 12 oppdaterte utgaver, sist i 2015. Det er denne 13. utgaven som nå også er oversatt til dansk.

  Boken har stive permer, papir av god kvalitet og er satt opp på en tiltalende og lesevennlig måte med tilstrekkelig bred marg til å gjøre egne notater. Boken er inndelt i to hoveddeler, allmenn og spesiell embryologi. Allmenn embryologi handler om fosteret fra unnfangelsen til fødselen, inkludert organogenese, fosterhinner, navlestreng og placenta. Denne delen inneholder også et eget kapittel om medfødte misdannelser. Spesiell embryologi fokuserer på utviklingen av hvert enkelt organsystem, med egne avsnitt om den molekylære reguleringen knyttet til hvert organsystem.

  Det er ofte først når man i klinisk arbeid møter problemstillinger som kan knyttes til utviklingsfeil i fosterlivet, at kunnskaper i embryologi fremstår som relevante. For kvinner i fertil alder vil det utvilsomt være verdifullt om allmennlegen har tilstrekkelig innsikt i embryologi til å kunne forklare hva som skjer de første ukene av svangerskapet.

  Den danske oversettelsen av Langman’s Embryologi fremstår som en bok med appell langt utover studentenes rekker. Boken innbyr en interessert leser til lesing fra perm til perm, nærmest som en hvilken som helst engasjerende sakprosabok. Illustrasjonene er stiliserte og lette å forstå, og fotografier av fostre og kliniske eksempler understreker tekstens kliniske relevans. For leger som kommer i kontakt med pasienter der fosterutvikling er relevant (og det vil gjelde blant annet alle fastleger som møter gravide kvinner), vil denne boken kunne gi en nyttig gjenoppfrisking og oppdatering av gammel kunnskap.

  Embryologi handler mye om tredimensjonal forståelse av endringene som skjer i fosteret, særlig under organogenesen. For studenter er det viktig at embryologiboken har illustrasjoner som de klarer å «lese» tredimensjonalt. Hvis valget da faller på Langmans embryologi, hadde jeg nok som student vært villig til å betale litt ekstra for å få en lærebok som også inviterer til å bli lest. Den tilsvarende engelske utgaven uten stiv perm er billigere, men ikke like innbydende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media