Godt håndverk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Samdal, Frode

  Helseth, Are

  Kirurgi i allmennpraksis

  Håndbok i chirurgia minor og suturteknikk for allmennpraktiserende leger og medisinske studenter. 3. utg. 117 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 409

  ISBN 978-82-450-1750-2

  Som førstereisgutt i generell kirurgi er jeg stadig på leting etter gode fagbøker. Kirurgisk håndverk er vanskelig å videreformidle skriftlig. Nerhus og Lønnes Metodebok i skadebehandling og Hammer og Randsborgs Brudd- og skadebehandling er to bøker som er en viktig del av arbeidet ved mange poliklinikker. Jeg har imidlertid sett få bøker som tar for seg småkirurgisk teknikk mer detaljert enn hva disse bøkene gjør.

  Da jeg rent tilfeldig kom over Kirurgi i allmennpraksis, kontaktet jeg derfor forlaget for å kunne vurdere en kopi. Selv om den tredje og siste utgaven kom i 2014, synes jeg den er verd å nevne i denne spalten, da den ikke tidligere er omtalt.

  Forfatterne, henholdsvis spesialister i plastikk- og generell kirurgi, går vesentlig dypere inn på småkirurgisk teknikk enn man gjør i lignende bøker. Innledningsvis serveres man Fourniers sitat «There is no small surgery, only small surgeons». Dette er meget dekkende. Allmennleger, medisinstudenter, turnusleger, og etter min mening leger i spesialisering, vil ha godt av å lese boken.

  Kapittelinndelingen er som forventet i en slik bok, og trenger ikke utdyping. Det er alle de praktiske tipsene, alle de tekniske betraktningene man selv måtte erkjent gjennom flere år med prøving og feiling, som er bokens styrke – særlig hva angår effektiv og skånsom anestesi. Forfatterne gjør med dette allmennleger i stand til å utføre flere inngrep selv, og lar de kirurgisk interesserte fortsette å søke perfeksjon ved selv de minste operasjoner.

  Boken er rikt illustrert av blant annet Kari C. Toverud. Kapitlene avsluttes av gode oppsummeringer. Den er konsis. Hva angår epidermale cyster, lipomer og tålidelser er den for kortfattet. Kapitlet Andre prosedyrer i allmennpraksis er forenklet fra tidligere utgaver, hvilket jeg mener er uheldig, for her har boken potensial til å bli et mer komplett prosedyreverk for allmennpraksis. Det store formatet og de stive permene gjør den til en lærebok mer enn en håndbok.

  Jeg håper Kirurgi i allmennpraksis har sitt publikum allerede, og jeg anbefaler den helhjertet til dem som ikke har lest den. Pasientene vil være de som i siste instans tjener på det.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media