Systematisk og lettfattelig om søvnproblemer

Lars Tanum Om forfatteren
Artikkel

Bjorvatn, Bjørn

Ungdomssøvn

Utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser. 185 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349

ISBN 978-82-05-48983-7

Søvnproblemer blant barn og unge er et voksende problem som har flere årsaker. Ungdomssøvn peker innledningsvis på slike problemstillinger som mange kan kjenne igjen fra sin egen hverdag, enten som pårørende eller som behandler.

Forfatteren gir en kortfattet og relativt lettfattelig innføring i søvnproblemer generelt og har et særskilt fokus på søvnproblemer hos barn og unge. Boken kan med fordel leses av alle grupper av helsearbeidere og det kreves ingen særskilt medisinsk kunnskap for å kunne nyttiggjøre seg informasjonen. Slik sett kan den også være egnet for deler av allmennheten, personer uten medisinskfaglig bakgrunn som er særskilt opptatt av søvnproblemer og hvordan disse kan løses. Boken oppfattes ikke som noen medisinsk lærebok, og leger er trolig ikke den primære målgruppen.

Oppbygningen er pedagogisk god, med godt avgrensede kapitler. Det er lett å følge forfatteren gjennom de ulike temaene.

Det området av søvnbehandlingen hvor forfatteren muligens kunne gått noe mer i dybden, er behandling med legemidler. Dette kapitlet er noe overfladisk, men det er mulig at forfatteren har gjort det med hensikt ut ifra at leger ikke er den primære målgruppen.

Boken anbefales for alle som er interessert i søvnproblemer og som har behov for en systematisk og lettfattelig gjennomgang av temaet.

Anbefalte artikler