Ny, revidert utgave av dansk lærebok i øyesykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bek, Toke

  Hjortdal, Jesper

  Cour, Morten la

  Øjensygdomme

  2. utg. 355 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 500

  ISBN 978-87-7749-842-8

  Ny, omarbeidet utgave av den danske pensumdekkende Øjensygdomme er kommet. Boken er først og fremst beregnet som lærebok for medisinstudenter, men den kan også brukes som oppslagsverk for øyesykepleiere, optometrister og andre med interesse for øyefaget.

  I forordet skriver forfatterne at øyefaget tidligere har hatt en tradisjon for å være deskriptivt og diagnostisk, men i senere tid har man lagt mer vekt på vitenskapelig tilnærming og det å være forklarende fremfor beskrivende. Forfatterne understreker også sammenhengen mellom øyesymptomer og andre medisinske spesialiteter – noe de stort sett lykkes med.

  Boken består av 20 kapitler. Etter et innledende kapittel om øyeeplet og omkringliggende strukturers anatomi og synssans, følger klinisk undersøkelsesteknikk. Deretter gjennomgår forfatterne de ulike gruppene av øyesykdommer systematisk med underpunkter: definisjon, patofysiologi, symptomer, funn ved undersøkelse, behandling og prognose. De fleste kapitlene er supplert med den nyeste kunnskapen om undersøkelsesmetoder og behandling. Likevel savner jeg en liste over sentrale referanser.

  I siste kapittel om samfunnsøkonomi nevner de synsrehabilitering – et vanligvis forsømt område. Riktignok nevner de bare optiske hjelpemidler, ikke aktiv trening med synspedagog.

  Noen viktige fakta som alle som jobber med pasienter bør kjenne, gjengis i uthevede bokser, noe som er en god pedagogisk metode. I en lærebok for medisinstudenter er det viktig å påpeke når et problem kan løses i allmennpraksis, og når det er grunn til henvisning.

  Boken er velskrevet og lettlest. Øyefaget er meget visuelt, derfor er illustrasjonene vesentlige. De er dekkende og av god kvalitet.

  To av forfatterne har retinasykdommer som spesialfelt, og den tredje er ekspert på cornea. Muligens er det årsaken til at både kapitlene om skjeling/øyebevegelse og nevrooftalmologi er litt stemoderlig behandlet.

  En slik bok kan ikke dekke alt, dog hadde undertegnede likt at det ved retinale arterielle okklusjoner var blitt klarere betont hvor nødvendig det er med rask videre utredning av bakenforliggende årsaker, for dermed å hindre en større katastrofe som hjerneslag. Jeg savner også bildet av et klassisk papilleødem, noe som alle leger bør kunne gjenkjenne. Uhthoffs fenomen beskrives feilaktig som følge av papilleødem, og ikke som demyelinisering i synsnerven.

  Det er naturlig å sammenligne denne utgivelsen med Nordisk lærebok og atlas i oftalmologi. Jeg er ikke i tvil – den nordiske boken er mer innholdsrik, mer gjennomillustrert og har en utmerket, forklarende terminologiliste. Dessverre er den siste utgaven fra 2004 også moden for en revisjon. Men når er dette sagt – Øjensygdomme er velegnet som lærebok – mindre som oppslagsbok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media