Skoliosescreening anbefales for jenter

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1027

  I omtalen av Adobors doktoravhandling skal «juvenil idiopatisk skoliose» erstattes av «adolescent idiopatisk skoliose». Det skal altså i første avsnitt stå: Adolescent idiopatisk skoliose er den vanligste ryggskjevheten hos barn. Og i siste avsnitt: Funnene i mitt doktorarbeid har bidratt til økt kunnskap om oppdagelse, forekomst og behandling av adolescent idiopatisk skoliose.

  Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media