Skoliosescreening anbefales for jenter

Raphael Adobor Om forfatteren

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1027

I omtalen av Adobors doktoravhandling skal «juvenil idiopatisk skoliose» erstattes av «adolescent idiopatisk skoliose». Det skal altså i første avsnitt stå: Adolescent idiopatisk skoliose er den vanligste ryggskjevheten hos barn. Og i siste avsnitt: Funnene i mitt doktorarbeid har bidratt til økt kunnskap om oppdagelse, forekomst og behandling av adolescent idiopatisk skoliose.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler