()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg takker Torben Wisborg for kommentaren til min lederartikkel (1). Hans kommentar gjelder en artikkel opprinnelig publisert på legejobber.no, Tidsskriftets stillingsportal på nett (2). Artikkelen ble gjengitt i Tidsskriftets papirutgave nr. 11/2016, under legejobber.no sine faste sider. Det oppgis tydelig i artikkelens første avsnitt at den bygger på en pressemelding fra Luftambulansetjenesten. Slik Wisborg anfører er det aktuelle vedtaket omstridt i regionen. Men omstridt er likevel ikke det samme som feilaktig. Det er i de berørte områder i nord delte meninger om vedtaket (3). Sett i retrospekt burde vi fremhevet dette bedre i artikkelen på legejobber.no. Saken viser, slik Wisborg fortjenestefullt påpeker, at det er behov for å klargjøre skillet mellom de ulike typer innhold i Tidsskriftet, spesielt i papirutgaven. Vi lover å ta lærdom av dette.

  Debatten om Luftambulansetjenestens dekning i nord er interessant for Tidsskriftets lesere. Wisborgs innlegg viser at saker som løftes frem i Tidsskriftet blir lagt merke til. Vi imøteser gjerne en kommentarartikkel som redegjør for argumentene mot det aktuelle vedtaket.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media