Urbefolkninger har dårligere helse

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

En stor studie viser at urbefolkninger over hele verden kommer mye dårligere ut enn andre på flere mål på helse.

Masaier gjør sin tradisjonelle dans for turistene. Masai Mara nasjonalpark, Kenya. Foto: Bill Bachmann/AGE/Scanpix

Helseforskjeller mellom flere urbefolkninger og befolkningen ellers i 23 land er nylig undersøkt i en stor studie som nettopp er publisert i tidsskriftet The Lancet (1). Studien er basert på data fra 28 ulike urbefolkninger med til sammen rundt 154 millioner mennesker for perioden 1997 – 2014. Dette tilsvarer om lag halvparten av verdens totale urbefolkning. Med unntak av inuittene på Grønland var alle urbefolkningene minoriteter i landene de lever i.

Forventet levealder var signifikant lavere enn i den øvrige befolkningen i 15 av de 18 urbefolkningene der det fantes data for dette. Størst forskjell var det for bakafolket i Kamerun og masaifolket i Kenya, med henholdsvis 21,5 % og 10 % lavere forventet levealder enn i befolkningen ellers. I høyinntektslandene Canada og Australia ble det også funnet store forskjeller, med 12,5 % og 10 % lavere forventet levealder blant urbefolkningene.

Spedbarnsdødeligheten var også høyere blant urbefolkningene, bortsett fra i Sverige, Chile og på Hawaii. For mødredødeligheten ble tallene i mange land for små til at man kunne gjøre pålitelige beregninger, men den var signifikant høyere blant urbefolkningene i Australia, Colombia, New Zealand og Panama. I Panama var risikoen for å dø i forbindelse med svangerskap eller fødsel over seks ganger så stor blant urbefolkningskvinner som blant andre kvinner i landet. Det ble også funnet betydelig høyere forekomst av underernæring blant barn, fedme blant barn og fedme blant voksne i omtrent halvparten av befolkningsgruppene som inngikk i studien.

Forskerne bak studien mener at det er et stort behov for målrettede tiltak for å bedre helsen blant verdens urbefolkninger. De uttrykker også bekymring over at Norge, Sverige og Danmark har lovforbud mot innsamling av data basert på etnisitet, noe som vanskeliggjør arbeidet med å avdekke forskjeller.

Anbefalte artikler