Ketil Slagstad Om forfatteren
Artikkel

P-piller gir noe økt risiko for blodpropp og hjerteinfarkt. Noen piller har lavere risiko enn andre.

Illustrasjonsfoto: Kristin Svorte/Scanpix

I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet BMJ ble data om ca. fem millioner franske kvinner samlet inn (1). Kvinner som brukte p-piller med ulike gestagener og forskjellig dose østrogen, ble identifisert gjennom det landsomfattende helseforsikringsregisteret, der samtlige borgere er registrert. Snittalderen var 28 år. Dataene ble koblet mot en database over utskrivelsesdiagnose fra alle landets sykehus.

Absolutt risiko for lungeemboli, iskemisk hjerneslag og hjerteinfarkt var henholdsvis 33, 19 og 7 per 100 000 kvinneår. Etter justering for flere risikofaktorer og progesterontype var relativ risiko for lungeemboli ved p-piller med lavdose østrogen, dvs. 20 mikrogram, 0,75 (95 % KI 0,67 – 0,85), sammenlignet med p-piller med 30 – 40 mikrogram østrogen. Tilsvarende tall for iskemisk hjerneslag og hjerteinfarkt var henholdsvis 0,82 (0,70 – 0,96) og 0,56 (0,39 – 0,79). Etter justering for østrogendose og risikofaktorer var både desogestrel og gestoden assosiert med signifikant høyere relativ risiko for lungeemboli, sammenlignet med levonorgestrel.

– Dette er en stor og godt gjennomført studie som bekrefter at risikoen for tromboemboliske komplikasjoner ved p-pillebruk er relatert til østrogendosen, uavhengig av type gestagen, sier Britt-Ingjerd Nesheim, professor emeritus og tidligere avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– P-piller som inneholder gestagenene desogestrel og gestoden gir en høyere risiko for venøse tromboser, i denne studien lungeemboli, enn dem som inneholder levonorgestrel, for samme østrogendose, sier hun. – Forskerne har kunnet kontrollere for de fleste konfunderende faktorer, unntatt røyking. Det betyr antagelig ikke så mye, ettersom det ikke er grunn til å tro at røyking fordeler seg ulikt mellom kvinner som bruker de ulike p-pillepreparatene, eller at kombinasjonen p-piller og røyking slår ulikt ut avhengig av typen hormoner, mener hun.

– Studien omfattet ikke p-piller med drosperinon, men i andre studier har man ikke kunnet utelukke at også dette gestagenet medfører en større risiko enn levonorgestrel, sier Nesheim, som mener at kombinasjonen 20 mikrogram etinyløstradiol og levonorgestrel bør være førstevalget for en kvinne som ønsker å bruke kombinasjonspiller.

Anbefalte artikler