Postoperative komplikasjoner

Ib Jammer Om forfatteren

Postoperativ mortalitet i Europa er større enn forventet, men perioperativ sjekklistebruk korrelerer med lavere mortalitet.

Ib Jammer. Foto: Karine Heggholmen, K&K Fotoatelier

Postoperative komplikasjoner fører til en forlenget periode med dårlig livskvalitet og til økt postoperativ mortalitet. I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg prevalens av postoperativ mortalitet og hvilke perioperative faktorer som har innvirkning på dette. I en europeisk perioperativ studie fant vi at prevalensen av postoperativ mortalitet hos inneliggende pasienter var høyere enn forventet. Vi antok at den lå på 2 %, men fant at postoperativ intrahospital mortalitet i Europa lå på 4 %.

Vi lagde en internasjonal fellesdefinisjon av postoperative komplikasjoner som ble brukt videre i forskningen. Formålet var å kunne sammenligne kvaliteten på perioperativ behandling. Vi undersøkte to teorier om hvordan postoperative komplikasjoner forhindres: bruk av sjekklister og målrettet perioperativ væskebehandling. Bruk av sjekklister perioperativt er forbundet med lavere mortalitet postoperativt, men vi har ikke vist en årsakssammenheng. Bruk av målrettet væskebehandling under mage-tarm-kirurgi har ikke vist sammenheng med antall postoperative komplikasjoner.

Det har hittil vært lite forskning på høyrisikopasienter som er mest utsatt for postoperative komplikasjoner. Vi antar – på grunnlag av studienes funn – at spesielt denne pasientgruppen vil ha stor nytte av en forbedret totalbehandling ved kirurgi.

Disputas

Ib Jammer disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 5. november 2015. Tittelen på avhandlingen er Perioperative interventions and postoperative outcomes.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler