Postoperative komplikasjoner

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Postoperativ mortalitet i Europa er større enn forventet, men perioperativ sjekklistebruk korrelerer med lavere mortalitet.

  Ib Jammer. Foto: Karine Heggholmen, K&K Fotoatelier
  Ib Jammer. Foto: Karine Heggholmen, K&K Fotoatelier

  Postoperative komplikasjoner fører til en forlenget periode med dårlig livskvalitet og til økt postoperativ mortalitet. I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg prevalens av postoperativ mortalitet og hvilke perioperative faktorer som har innvirkning på dette. I en europeisk perioperativ studie fant vi at prevalensen av postoperativ mortalitet hos inneliggende pasienter var høyere enn forventet. Vi antok at den lå på 2 %, men fant at postoperativ intrahospital mortalitet i Europa lå på 4 %.

  Vi lagde en internasjonal fellesdefinisjon av postoperative komplikasjoner som ble brukt videre i forskningen. Formålet var å kunne sammenligne kvaliteten på perioperativ behandling. Vi undersøkte to teorier om hvordan postoperative komplikasjoner forhindres: bruk av sjekklister og målrettet perioperativ væskebehandling. Bruk av sjekklister perioperativt er forbundet med lavere mortalitet postoperativt, men vi har ikke vist en årsakssammenheng. Bruk av målrettet væskebehandling under mage-tarm-kirurgi har ikke vist sammenheng med antall postoperative komplikasjoner.

  Det har hittil vært lite forskning på høyrisikopasienter som er mest utsatt for postoperative komplikasjoner. Vi antar – på grunnlag av studienes funn – at spesielt denne pasientgruppen vil ha stor nytte av en forbedret totalbehandling ved kirurgi.

  Disputas

  Ib Jammer disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 5. november 2015. Tittelen på avhandlingen er Perioperative interventions and postoperative outcomes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media