Får innblikk i fastlegens arbeidshverdag

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Mentorordningen gir medisinstudentene bedre innblikk i allmennmedisin og allmennlegene får mulighet til å involvere seg i medisinsk grunnutdanning.

Ordningen har som formål å gi medisinstudenter på alle trinn av utdanningen et innblikk i allmennmedisinsk fag- og yrkesutøvelse, men har også som målsetning å gi allmennleger mulighet til å involvere seg i medisinsk grunnutdanning og andre tiltak som styrker allmennmedisinsk rekruttering.

Primært ble mentorordningen igangsatt ut fra utenlandsstudentenes behov, men den henvender seg til studenter i både inn- og utland samt til leger som i en eller annen form utøver allmennmedisinsk arbeid.(1)

Det er Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) som har etablert samarbeidsprosjektet om en mentorordning for studenter.

– Dette er en super måte å få et bedre innblikk i allmennmedisin og hva en allmennpraktiker faktisk gjør, skriver Nmf på sine nettsider.

Mentoroppgaven skal være motivert ut fra en interesse for studentenes situasjon og behov. Det kreves ingen spesiell kompetanse eller tidligere erfaring fra studentundervisning eller veiledning. Samtidig kan studenten kan få veiledning og støtte underveis i studiet.

Mentorordningen er uhonorert og frivillig og tilrettelegges slik legen og studenten blir enige om. Det er alltid bare studenten og legen som er i kontakt. Det er ingen mellommenn, og de to bestemmer selv hvor ofte og hvordan de skal møtes og hvilke typer møter de skal ha. Tilgjengelig tid, legens interesse og studentens kompetanse vil være bestemmende for hvilket innhold kontakten skal ha. Hospitering i praksis og på legevakt, uformelle møter og samtaler, deltakelse i veiledning, kurs og andre faglige fora kan være noen eksempler.

Det er opp til mentor og student å bestemme varigheten av kontakten. Noen har også blitt kollegaer etter endt studie- og mentortid.

Tidligere mentorer og studenter har vært svært fornøyd med prosjektet.(2)

Du kan lese mer om ordningen på nettsidene til Nmf og NFA.

Anbefalte artikler