m2013/9
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentarartikkel
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Legemidler i praksis
Kronikk
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Kuriosa
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media