Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Erik Waage Nielsen
Eva Skovlund
Lise Askvik
Toril F. Bergsjø
Terje L. Berstad

Kommentarartikkel

Almira Babovic
Carl Müller
Tore Bach-Gansmo
Lars Erik Kjekshus

Nyheter

Trine B. Haugen

Verdens helse

Merete Kile Holtermann

Intervju

Originalartikkel

Janne Guldteig Storflor
Linn Carina Pettersen
Lars Slørdal
Olav Spigset

Oversiktsartikkel

Trond Sand
Marie Bu Kvaløy
Tony Wader
Harald Hovdal
Muhammad S. Al-Samarraie
Merete Vevelstad
Ilah Le Nygaard
Liliana Bachs
Jørg Mørland

Medisinen i bilder

Agnete Malm Gulati
Annja T. Viset
Mari Hoff

Legemidler i praksis

Kronikk

Marit Lieng
Bjørn Busund
Johan C. Ræder
Tor Iversen

Medisinsk etikk

Ingrid Miljeteig
Steinar Skrede
Jørund Langørgen
Rune Haaverstad
Ola Jøsendal
Haakon Sjursen
Ole Frithjof Norheim

Språkspalten

Raida Ødegaard
Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Jeanette Bjørke-Bertheussen
Knut W. Ruyter
Øivind Larsen
Linda Tånevik
Einar Kringlen
Rune Jakobsen
Hans Kr. Flaatten

Kuriosa

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent