Økt forekomst av HPV-assosiert kreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nye tall fra USA viser en økende insidens av noen av kreftformene som er assosiert med humant papillomvirus.

  I USA utarbeider American Cancer Society, Centers for Disease Control and Prevention og National Cancer Institute årlige rapporter om kreftinsidens og kreftmortalitet. I år er rapporten viet kreftformer assosiert med humant papillomvirus (HPV) (1).

  Persisterende infeksjoner med onkogene HPV-typer er forbundet med kreft i cervix, oropharynx, vulva, vagina, penis og anus. HPV-assosiert kreft utgjorde i 2009 henholdsvis 3,3 % og 2,0 % av alle krefttilfeller hos kvinner og menn i USA. Insidensen for HPV-assosiert kreft i oropharynx, anus og vulva er økende, mens insidensen av cervixcancer faller.

  I USA anbefales rutinemessig HPV-vaksine for gutter og jenter i 11 – 12 års alder med tre doser tetravalent vaksine. Begge kjønn anbefales vaksine senere i tenårene dersom man ikke er blitt vaksinert på rutinetidspunktet. I rapporten påpekes det at vaksinen hadde en mye lavere dekningsgrad (32 %) på nasjonal basis i 2010 enn helsemyndighetenes mål på 80 % for 2020. Dekningsgraden var vesentlig lavere i sørstatene, som også har den høyeste forekomsten av cervixcancer.

  – I Norge blir bare jenter rutinemessig vaksinert , men til gjengjeld er dekningsgraden vesentlig høyere, rundt 70 %, sier Knut Hordnes, leder i Norsk gynekologisk forening.

  – Beregninger gjort fra Storbritannia viser at med en vaksinasjonsdekning på 80 % vil man i fremtiden redusere forekomsten av kreft i cervix med om lag to tredeler innen 2025. Rapporten viser betydningen av HPV-vaksinering og at tilstrekkelig vaksinedekning er veldig viktig, sier Hordnes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media