Matnyttig app om legevaktarbeid

Kenneth Thorsen Om forfatteren
Artikkel

Johansen, Ingrid H.

Blinkenberg, Jesper

Arentz-Hansen , Cecilie

Legevakthåndboken

4. utg. Gyldendal Akademisk, 2012. Pris gratis

Legevakthåndboken ble først gitt ut i 1993 og har vært til hjelp for mang en legevaktslege siden. Dette oppslagsverket har nå kommet i 4. utgave og er gratis tilgjengelig både som app og på nettsiden www.lvh.no.

Tilgjengeligheten den presenterer som app, er uovertruffen. De som har brukt den opprinnelige Legevakthåndboken, vil også kjenne igjen det oppdaterte verket. De opprinnelige kapitlene er stort sett beholdt.

Menyen er delt i fem: Søk, Når det haster, Symptomer og sykdom, Skader og Administrative forhold. Totalt er disse delt inn i 52 underkapitler. Kapitlene er korte og oversiktlige, og menyen er lett å manøvrere i – i hvert fall med Iphone 5, som jeg har testet den på.

Dette oppslagsverket er nyttig først og fremst for leger som driver legevaktsarbeid, men i og med at det er et såpass bredt verk, vil sykehusleger også kunne finne aktuelle kapitler. Håndboken er ikke ment å være en lærebok, og de ulike emnene omtales ikke dyptgående, men er derimot tiltaksorienterte.

I den nye utgaven er alle kapitlene blitt gjennomgått av relevante spesialister og fagmiljøer med spisskompetanse. Det er ikke gjort en systematisk gjennomgang av litteraturen for hvert kapittel, men stoffet er kvalitetssikret opp mot UpToDate, BMJ Best Practice, Norsk elektronisk legehåndbok og faglige veiledere for grenspesialiteter. Nasjonale faglige veiledere er integrert der det er relevant.

Legevakthåndboken er innarbeidet som oppslagsverk for alle leger/studenter som er involvert i allmennmedisin og legevakt. Den oppdaterte versjonen er gratis på nett og som app, og kan anbefales.

Anbefalte artikler